1. Lexoni Termat dhe Kushtet për kategorinë që dëshironi të aplikoni: kategoria e shkollës ose kategoria e grupeve joformale.
  2. Kontrolloni të gjitha kriteret e pranueshmërisë/kualifikimit dhe sigurohuni që i përmbushni ato.
  3. Plotësoni formularin e aplikimit online. Ju mund të gjeni formularin e aplikimit në gjuhën tuaj për kategorinë e shkollave këtu dhe për kategorinë e grupeve jo formale këtu. Shembulli i formularit të aplikimit në PDF mund të gjendet për kategorinë e shkollave këtu dhe për kategorinë e grupeve jo formale këtu – qëllimi i këtij dokumenti është të keni një pasqyrë të qartë se çfarë duhet të përgatisni përpara se të filloni plotësimin e formularit të aplikimit në formatin online.
  4. Bashkangjitni dëshmi dhe materiale mbështetëse në lidhje me projektin që po aplikoni si foto, video, broshura, etj.
KUR ËSHTË AFATI I FUNDIT PËR TË APLIKUAR?

Afati i fundit për aplikim është 14/07/2024.

KUSH MUND TË JU MBËSHTES?

Mund të kontaktoni koordinatorin tuaj kombëtar vullnetarizmiedukativ@toka-ks.org ose cseeslnetwork@gmail.com.