1. Thirrja e hapur e RSLA-së në shtetet anëtare

15 maj – 14 korrik 2024

 

2. Vlerësimi dhe përzgjedhja e projekteve në nivel kombëtar

Përzgjedhja e projekteve gjysmëfinaliste

15 korrik – 15 gusht 2024

 

3. Vlerësimi dhe përzgjedhja e projekteve në nivel rajonal

Përzgjedhja e projekteve fituese

16 gusht – 16 shtator 2024

 

4. Ceremonia e Çmimit RSLA

Në Sllovaki dhe online

18 tetor 2024