Mary Ward Loreto Foundation (Albania)

Fundația Mary Ward Loreto (Albania) este o organizație care urmărește eradicarea traficului de ființe umane, sprijinind oamenii să își atingă întregul potențial. Abordăm problemele comunității și aducem speranță prin servicii directe, advocacy, dar și prin aplicarea metodologiilor de implicare civică. Credem cu tărie că schimbarea pe termen lung poate fi realizată numai atunci când membrii comunității înșiși devin agenți ai schimbării. De asemenea, procesul de democratizare în continuare a instituţiilor publice poate fi realizat doar prin angajamentul şi participarea activă a tinerilor şi a funcţionarilor publici la această democratizare. Depunem eforturi suplimentare pentru a realiza o schimbare sistemică de durată printr-o serie de proiecte de „învățare prin serviciul în folosul comunității”. Învățarea prin serviciu este o abordare care echipează tinerii cu abilități interpersonale și civice esențiale prin participarea la formare și aplicarea în lumea reală.

contact: aferditagjoni07@gmail.com

MUIOS (Bosnia și Herțegovina)

Asociația Internațională „Școli interactive deschise” sprijină, încă de la înființare, școlile, profesorii și alte părți interesate în eforturile lor de a transforma procesul educațional într-un mediu eficient de învățare și predare, având copiii în centrul activității. Ne-am început munca în 2004, la inițiativa profesorilor din Bosnia și Herțegovina, Croația și Serbia și primii noștri pași au fost despre interculturalitate și coeziune între profesori din trei țări. Accentul nostru principal este pe procesul de predare și învățare din școală și pe modul în care acest proces poate fi experiențial, captivant pentru copii (elevi) și de impact pentru dezvoltarea lor holistică. Oferim formare diversă pentru profesori, conducerea școlii, comunitatea de părinți din cadrul școlii și comunitatea locală (parteneriat cu școala) din Bosnia și Herțegovina și nu numai. De asemenea, oferim școlilor evenimente de networking, consultanță și suport. În esență, promovăm valorile democrației participative, incluziunii, diversității, creativității, iar abordările și metodele de predare pe care le oferim reflectă aceste valori. De exemplu, oferim instruire privind învățarea prin cooperare, învățarea bazată pe proiecte, învățarea prin serviciul în folosul comunității – metode care susțin participare/angajare ridicată, co-creare și conexiune. Participanții RSLA sunt recunoscuți public și sărbătoriți pentru realizările lor prin diverse canale, inclusiv ceremonii de premiere, comunicate de presă, platforme de socializare și site-ul web și publicații ale rețelei de service-learning CSEE. În plus, proiectele câștigătoare pot fi prezentate în studii de caz, conferințe, ateliere și alte evenimente pentru a-și disemina poveștile de succes și pentru a inspira inovații și colaborări în continuare în domeniul învățării prin serviciu. Pedagogia de service-learning oferă o experiență de învățare profundă și de impact pentru studenți, profesori și comunitate, astfel că o promovăm și o diseminăm activ în Bosnia și Herțegovina din 2009. Peste 100 de școli și 1000 de profesori au participat la programul nostru de service-learning – învățare prin implicare.
contact: muios@ioskole.net sau cee.sl.award@oiskole.net

TOKA – Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim (Kosovo)

Misiunea TOKA este de a accelera schimbarea socială în Kosovo, investind în tineretul său. TOKA se concentrează pe tinerii din comunitățile dezavantajate care se luptă să își atingă întregul potențial din cauza unor circumstanțe etnice, socio-economice sau de altă natură și se concentrează pe deblocarea întregului potențial al tinerilor, astfel încât aceștia să poată dobândi cunoștințe, abilități și valori și să devină cetățeni motivați și activi ai comunității și ai societății în general. Programele educaționale și de dezvoltare a tinerilor de la TOKA – testate și dovedite de peste 25.000 de fete și băieți tineri – folosesc voluntariatul pe termen lung, învățarea prin experiență și învățarea prin serviciul în folosul comunității ca platforme puternice care le permit acestor tineri să crească și să împuternicească.
contact: vullnetarizmiedukativ@toka-ks.org, Facebook Instagram

Forum MNE (Muntenegru)

Macedonia de Nord

Asociația „Centrul pentru Cercetare, Educație și Dezvoltare – RED Center” din Skopje (denumită în continuare „Asociația”) este o asociație voluntară, non-profit, independentă, neguvernamentală și nepartizană de cetățeni, formată prin libera asociere a cetățenilor în scopul realizării, protejării și armonizării intereselor și valorilor acestora pentru dezvoltarea educației, societății civile, participarea persoanelor din grupurile marginalizate, drepturile omului, precum și în scopul desfășurării de activități de cercetare și activități de încurajare a dezvoltării individuale și organizaționale, a dezvoltării economice a teritoriului Republicii Macedonia și nu numai, în conformitate cu Constituția și cu Legea. Viziunea asociației este o societate în care cetățenii participă în mod activ și responsabil, își realizează potențialul propriu și organizațional și garantează drepturile și libertățile omului. Misiunea asociației este de a crea și de a sprijini oportunitățile de creștere și dezvoltare a cetățenilor, organizațiilor și instituțiilor din R. Macedonia, pe baza rezultatelor relevante și actuale ale cercetărilor și a evaluărilor nevoilor în domeniul educației, al pieței muncii și al societății civile în general.
contact: maja.cvetanoska14@gmail.com

Fundatia Noi Orizonturi (Romania)

Fundația Noi Orizonturi/New Horizons Foundation (NHF) este un ONG românesc înființat în 2000 cu scopul de a promova modele de educație experiențială de înaltă calitate care promovează abilitățile de viață în rândul tinerilor ca mijloc de dezvoltare durabilă. Fundația Noi Orizonturi contribuie, prin educație, la împuternicirea copiilor și tinerilor să conducă și să producă schimbări sociale pozitive în România și în întreaga lume. Credem într-o societate în care copiii și adolescenții cresc pe un sol fertil, își împlinesc potențialul și îl folosesc pentru a dezvolta comunitatea și lumea în care trăiesc. Misiunea noastră este să inovăm și să susținem modele de educație experiențială, oferind liderilor de tineret, profesorilor și școlilor instrumente pentru a ajuta tinerii să devină agenți ai schimbării implicați, responsabili și curajoși. Fundația Noi Orizonturi folosește serviciul în folosul comunității de mai bine de 22 de ani ca metodologie de bază în programul IMPACT, un model de cluburi extracurriculare pentru tineri, care utilizează service-learning și educația experiențială pentru a promova dezvoltarea pozitivă a tinerilor și angajamentul social. Din 2019, am dezvoltat programul de service-learning în sala de clasă, care încurajează și capacitează școlile și profesorii din România să utilizeze învățarea prin seriviciul în folosul comunității, de la grădiniță până la nivel de liceu.
contact: comunicare@noi-orizonturi.ro

Selegro (Romania)

SELEGRO, care înseamnă Serve, Learn, Grow, Romania, este o organizație românească înființată în 2022 în parteneriat cu CLAYSS și MIOS și cu sprijinul membrilor Rețelei Regionale. Selegro își propune să încurajeze școlile să utilizeze cadrul de Service-Learning pentru o învățare semnificativă și relevantă, să echipeze și să împuternicească elevii să inițieze și să conducă proiecte care au un impact pozitiv în comunitate, să proiecteze, prin colaborare, medii și instrumente semnificative pentru a sprijini metodologia SL în clasă. De asemenea, ne propunem să avansăm și să formalizăm Service-Learning în România prin programe de formare, mentorat, evaluare și certificare. În plus, împreună cu Fundația Noi Orizonturi, coordonăm Premiul Naționale pentru Practici Eficiende de Service-Learning. Selegro va juca un rol crucial în construirea unei rețele de elevi care să realizeze proiecte de Service-Learning, atât la nivel național, cât și internațional. În prezent, Selegro este partener în echipe internaționale, cum ar fi RSLA, Rețeaua de învățare prin Service Learning din Europa Centrală și de Sud și SLESON – Rețeaua europeană SL pentru școli și organizații.
contact: www.selegro.ro, florentina@selegro.ro

Serbia

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (Slovacia)

Platforma Centrelor și Organizațiilor de Voluntariat este centrul național de voluntariat. Ca parte a educației pentru voluntariat, creează condiții pentru diseminarea și implementarea strategiei de învățare prin serviciul în folosul comunității. Oferă formare acreditată pe metodologia service-learning în educația și formarea copiilor și tinerilor pentru voluntariat, recunoaște școlile care sunt modele de bună practică în educația de voluntariat și formează parteneriate cu autoritățile de stat și locale.
contact: info@dobrovolnictvo.sk Facebook Instagram