Premiul Regional pentru Practici Eficiente de Service Learning (RSLA) organizat de Rețeaua de Service Learning din Europa Centrală și de Sud-Est recunoaște realizările remarcabile în pedagogia Service learning din regiunea Europei Centrale și de Sud Est. Premiul fost înființat de Rețeaua de Service Learning din Centrul și Sud-Estul Europei în 2020 și a apărut în urma unui efort colectiv în regiune de a evidenția și de a celebra contribuțiile de impact ale școlilor, organizațiior și grupurilor informale în domeniul învățării prin serviciu în folosul comunității.

Scopul principal al RSLA este de a recunoaște și onora inițiativele exemplare de învățare prin serviciu în folosul comunității care demonstrează inovație, eficacitate și impact semnificativ asupra participanților și comunităților în contextul Europei Centrale și de Sud-Est.

Obiectivele RSLA sunt:

  • Colectarea și sistematizarea practicilor de service learning care să permită elevilor/participanților de la vârsta preșcolară până la liceu să-și lărgească orizonturile de învățare și să se implice în transformarea comunităților locale împreună cu alți actori din comunitate.
  • Recunoașterea școlilor care integrează mai bine învățarea curriculară a elevilor cu acțiuni de serviciu în folosul comunității care vizează îmbunătățirea calității vieții comunităților lor.
  • Recunoașterea grupurilor informale de tineri și a organizațiilor de tineret care integrează obiective de învățare planificate într-un curriculumul non-formal sau din orice plan de învățare extracurricular, cu acțiuni de serviciu care vizează îmbunătățirea calității vieții comunităților.
  • Promovarea cadrelor didactice, organizațiilor, elevilor sau grupurilor informale de tineri, care se angajează să implementeze practici de Service learning menite să crească calitatea în educație, ducând la transformarea socială și dezvoltarea cetăţeniei active.
  • Promovarea și diseminarea unei culturi bazate pe participare, contribuție în comunitate și implicarea cetățenilor.
  • Oferirea de feedback cu privire la experiențele de Service Learning transmise și evaluate, inclusiv asistență tehnică, și acces deschis la resurse utile legate de implementarea pedagogiei Service Learning.

Destinatarii RSLA sunt recunoscuți public și celebrați pentru realizările lor prin diverse canale, inclusiv ceremonii de premiere, promovare prin transmiterea de comunicate de presă, vizibilitate pe platforme de social media și pe site-ul RSLA și publicațiile rețelei. În plus, proiectele câștigătoare pot fi prezentate ca studii de caz la conferințe, ateliere și alte evenimente pentru a disemina poveștile lor de succes și pentru a inspira tot mai multă inovație și colaborare în sfera educațională.

În acești ani au fost organizate patru ediții ale Premiilor Regionale pentru Practici Eficiente de Service Learning. Primii trei ani ai RSLA au fost organizați de CLAYSS (Argentina) și MIOS (Bosnia și Herțegovina) în Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, România, Serbia și Slovacia cu aceste realizări:

– În 2020 au fost 46 de proiecte depuse cu 3 câștigători și 6 mențiuni de onoare

– În 2021 au fost 73 de proiecte depuse cu 3 câștigători și 6 mențiuni de onoare

– În 2022 au fost 71 de proiecte depuse cu 4 câștigători

– În 2023, RSLA a fost organizată deTOKA (Kosovo), MIOS (Bosnia și Herțeovia), FNO (România) și Selegro (România) și au fost 97 de proicte depuse cu 6 câștigători.

Extinderea semnificativă a RSLA în alte țări a fost realizată din 2024, când, datorită eforturilor comune ale membrilor rețelei CSEE SL, organizatorii din Serbia, precum și Macedonia de Nord și Muntenegru, s-au alăturat procesului de atribuire. În plus, partenerii din Republica Cehă și Croația se pregătesc să implementeze premiile începând cu 2025.