Pe lângă organizarea Premiului Regional pentru Practici Eficiente de Service-Learning, Rețeaua CSEE S-L a organizat săptămâni și conferințe dedicate metodologiei service learning cu următoarele scopuri:

– Să promoveze și să susțină service learning în regiune ca metodologie care asigură elevilor o învățare echilibrată în școală și comunitate
– Să promoveze și să susțină service learning în regiune ca metodă care abordează dezvoltarea comunității echilibrând între obiectivele de învățare școlară și obiectivele sociale ale comunității.
– Împărtășirea practicilor de succes din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est;
– Stabilirea unei mase critice pentru acceptarea în continuare a învățării prin serviciul în folosul comunității ca metodă cuprinzătoare de învățare prin experiență în regiune.
– Să celebreze tinerii și lucrătorii de tineret care sunt cetățeni activi și demonstrează dezvoltarea competențelor remarcabile în proiectele de service learning,
– Dezvoltarea capacității lucrătorilor de tineret, prin ateliere plenare și în grupuri mici pe teme relevante, cu valoare adăugată.

În acești ani au fost organizate 5 evenimente de tipul ”Săptămâna Service Learning”:

Săptămâna de service learning 2017 în Bosnia și Herțegovina
Săptămâna de service learning 2019 în România
Săptămâna de service learning 2020 în Slovacia
Săptămâna de service learning 2021 în Kosovo
Săptămâna de service learning 2022 în Bosnia și Herțegovina

Săptămânile de învățare prin proiecte de serviciu în folosul comunității (service learning) au reprezentat o oportunitate pentru profesori, lucrători de tineret, reprezentanți ai ONG-urilor, instituțiilor publice și cercetători de a aduna, împărtăși cunoștințele, perspectivele și practica de succes de învățare prin serviciu din școlile, organizațiile de tineret din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est. Tot în cadrul acestor evenimente au fost promovați și celebrați câștigătorii Premiului Regional pentru Practici Eficiente de Service-Learning. CLAYSS a fost partenerul nostru din America Latină și a oferit expertiză și resurse pentru ca aceste evenimente să aibă loc.

Momentele centrale ale acestor evenimente au fost conferințele internaționale însoțite de alte adunări precum webinarii pentru studenți, formare pentru formatori sau profesori, mese rotunde, târguri de service-learning și întâlniri ale reprezentanților Rețelei de Service Learning din Europa Centrală și de Sud-Est.

Au avut loc cinci conferințe internaționale în Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Slovacia și România.

În această perioadă, Rețeaua CEE S-L a dezvoltat resurse bogate pentru diseminarea și promovarea în continuare a pedagogiei service learning în regiune. Am dezvoltat manuale, cercetări, studii de caz, manuale și alte documente care sprijină dezvoltarea și diseminarea ulterioară.

Membrii Rețelei de Service Learning din Europa Centrală și de Sud-Est, au realizat mai multe proiecte regionale care sprijină misiunea Rețelei. Aceste proiecte au asigurat o vizibilitate mai puternică a pedagogiei învățării prin serviciu în regiune, parteneriate strategice puternice între partenerii Rețelei și instituționalizarea învățării prin servicii în cadrul ecosistemului educațional al fiecărei țări implicate. în anii anteriori au fost implementate sau sunt încă în curs de implementare următoarele proiecte:

  • Proiect: „Dezvoltarea învățării prin serviciu în Europa Centrală și de Est” Partener principal: MIOS, Bosnia și Herțegovina; Durata: 2017 – 2022, Donator: CLAYSS și Portikus.
  • Proiect: „Îmbunătățirea inimii și minții tinerilor cu învățare prin serviciu” HEARMI: Partener principal: TOKA, Kosovo; Durata: 2020 – 2023, Donator: Erasmus+.
  • Proiect: „Dăruirea și primirea – tineri cetățeni activi pentru pace și prosperitate”: Partener principal: MIOS, Bosnia și Herțegovina; Durata: 2023 – 2024, Donator: Smart Balkans – inițiativă regională.
  • Proiect: „Service-learning în promovarea angajamentului civic al tinerilor, a diversității și a incluziunii sociale în regiunea ECE” – SLIPSTREAM: Partener principal: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Slovacia; Durata: 2023 – 2026, Donator: Erasmus+.
  • Proiect: „Service learning jako nástroj rozvoje kompetencí a občanské angažovanosti mládeže”. Partener: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Slovacia; Durata: 2023 – 2024, Donator: Erasmus+.