Mary Ward Loreto Foundation (Albanija)

Fondacija Mary Ward Loreto (Albanija) je organizacija koja ima za cilj da iskorijeni trgovinu ljudima koja podržava ljude da ostvare svoj puni potencijal. Mi rješavamo pitanja zajednice kroz davanje nade kroz snažno zagovaranje, direktne usluge, ali i kroz primjenu metodologija građanskog angažmana. Čvrsto vjerujemo da se dugoročna promjena može ostvariti samo kada članovi zajednice sami postanu nosioci promjena. Isto tako, proces dalje demokratizacije javnih institucija može se ostvariti samo kroz zalaganje i aktivno učešće mladih i javnih službenika u ovoj demokratizaciji. Poduzimamo dalji rad na postizanju trajne sistemske promjene kroz niz projekata „Servisnog-Učenja“. Servisno-Učenje je pristup koji osposobljava mlade pojedince sa osnovnim međuljudskim i građanskim vještinama kroz učešće u obuci i primjenu u stvarnom svijetu.
kontakt: aferditagjoni07@gmail.com

MUIOS (Bosna i Hercegovina)

Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ od svog osnivanja podržava škole, nastavnike i druge zainteresovane strane u njihovim naporima da transformišu obrazovni proces u efikasno okruženje za učenje i podučavanje sa decom u centru aktivnosti. Svoj rad započeli smo 2004. godine voljom nastavnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i naši prvi koraci bili su oko interkulturalnosti i kohezije između nastavnika iz tri zemlje. Naš primarni fokus je na procesu podučavanja i učenja u školi, te kako ovaj proces može biti iskustven, zanimljiv za djecu (učenike) i utjecajan na njihov holistički razvoj. Nudimo raznovrsnu obuku za nastavnike, menadžment škole, roditeljsku zajednicu u školi i lokalnu zajednicu (partnerstvo sa školom) širom Bosne i Hercegovine i šire. Također nudimo događaje umrežavanja, savjetovanje i drugu podršku školama. U suštini, mi promovišemo vrijednosti participativne demokratije, inkluzije, različitosti, kreativnosti, a pristupi i metode podučavanja koje nudimo odražavaju te vrijednosti. Na primjer, nudimo obuku o kooperativnom učenju, učenju zasnovanom na projektima, Servisnom-Učenju – metode koje podržavaju veliko učešće/angažman, ko-kreaciju i povezivanje. Pedagogija Servisnog-Učenja nudi duboko i efektno iskustvo učenja za učenike/ce, nastavnike/ce i zajednicu, te je promovišemo i aktivno širimo u Bosni i Hercegovini od 2009. godine. Preko 100 škola i 1000 nastavnika učestvovalo je u našem programu Servisno učenje – učenje kroz angažman.
kontakt: muios@ioskole.net or cee.sl.award@oiskole.net

TOKA – Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim (Kosovo)

Misija TOKA-e je da ubrza društvene promjene na Kosovu ulaganjem u svoju mladost. TOKA se fokusira na mlade iz zajednica u nepovoljnom položaju koji se bore da ostvare svoj puni potencijal zbog etničkih, socio-ekonomskih ili drugih okolnosti i fokusira se na otključavanje punog potencijala mladih kako bi stekli znanja, vještine i vrijednosti i postali motivirani, aktivni građani svoje zajednice i društva u cjelini. TOKA-ini obrazovni i programi razvoja mladih – testirani i dokazani od strane više od 25.000 mladih djevojaka i dječaka – koriste dugoročno volontiranje, iskustveno učenje i Servisno-Učenje kao moćne platforme koje ovim mladima omogućavaju da rastu i osnažuju se.
kontakt: vullnetarizmiedukativ@toka-ks.org, Facebook Instagram

Forum MNE (Crna Gora)

FORUM MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA (Forum MNE) je organizacija za mlade koja od 2002. godine radi na razvoju omladinskog rada i omladinske politike kroz neformalno obrazovanje. Forum MNE se iz međunarodnog projekta (PRONI Institut za socijalnu edukaciju mladih i Forum Syd) razvio u lokalnu organizaciju civilnog društva, koja je registrovana u martu 2007. godine. Naše brojke do sada su 21 godina rada, 36.000 mladih koji su prošli kroz naše programe, 87 realizovanih projekata i 384 edukovanih omladinskih radnika i aktivista.

Vođeni vizijom: Pravedno i miroljubivo društvo čijem razvoju doprinose aktivni mladi građani, Forum MNE sprovodi sve programe u skladu sa svoja 4 strateška pravca:
Blagostanje i dobrobit mladih
Mladi i solidarnost, saradnja i kohezija
Mladi i zdrava životna sredina
Aktivizam i učešće mladih u demokratskom životu društva

Aktivni projekti sprovode se u oblastima razvoja omladinskog rada i politike, servisnog učenja, podsticanja zapošljivosti mladih, prevencije rizičnih ponašanja, kulture, preduzetništva, medijske i digitalne pismenosti, razvoju zajednice, itd. Kontakt e-mail: montenegro@forum-mne.com

Udruženje Centar za istraživanje, obrazovanje i razvoj – RED Centar (Sjeverna Makedonija)

Udruženje „Centar za istraživanje, obrazovanje i razvoj – RED Centar“ iz Skoplja (u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljno, neprofitno, nezavisno, nevladino i nestranačko udruženje građana, koje je formiralo slobodno udruženje građana u svrhu ostvarivanja, zaštite i usklađivanja njihovih interesa i vrijednosti za razvoj obrazovanja, civilnog društva, učešće osoba iz marginaliziranih grupa, ljudska prava, kao i u svrhu provođenja istraživačkih aktivnosti i aktivnosti na podsticanju individualnih i organizacionog razvoja, ekonomskog razvoja teritorije Republike Sjeverne Makedonije i šire, u skladu sa Ustavom i zakonom. Vizija udruženja je društvo u kojem građani aktivno i odgovorno učestvuju, ostvaruju sopstvene i organizacione potencijale i garantuju ljudska prava i slobode. Misija udruženja je stvaranje i podrška mogućnosti za rast i razvoj građana, organizacija i institucija u R. Makedoniji na osnovu relevantnih i aktuelnih nalaza istraživanja i procjena potreba u oblasti obrazovanja, tržišta rada i civilnog društva općenito.
Kontakt: maja.cvetanoska14@gmail.com

Fundatia Noi Orizonturi (Rumunija)

Fundatia Noi Orizonturi/New Horizons Foundation (NHF) je rumunska nevladina organizacija osnovana 2000. godine kako bi promovirala vrhunske modele iskustvenog obrazovanja koji unapređuju životne vještine među mladima kao sredstvo za održivi razvoj. Fondacija New Horizons Rumunija doprinosi, kroz obrazovanje, osnaživanju djece i mladih da vode i proizvode pozitivne društvene promjene u Rumuniji i širom svijeta. Vjerujemo u društvo u kojem djeca i tinejdžeri odrastaju na plodnom tlu, ispunjavaju svoj potencijal i koriste ga za razvoj zajednice i svijeta u kojem žive. Naša misija je da inoviramo i podržavamo modele iskustvenog obrazovanja, pružajući mladim liderima, učiteljima i školama alate koji pomažu mladima da postanu uključeni, odgovorni i hrabri nosioci promjena. Fondacija New Horizons koristi Servisno-Učenje više od 22 godine kao osnovnu metodologiju u IMPACT programu, modelu omladinskih vannastavnih klubova koji koriste Servisno-Učenje i iskustveno obrazovanje kako bi promovirali pozitivan razvoj mladih i društveni angažman. Od 2019. razvili smo Servisno-Učenje u učionički program koji ohrabruje i osposobljava škole i nastavnike u Rumuniji da koriste Servisno-Učenje u učionici od vrtića do nivoa srednje škole.
kontakt: andreea_baltaretu@noi-orizonturi.ro

Selegro (Rumunija)

Fundatia Noi Orizonturi/New Horizons Foundation (NHF) je rumunska nevladina organizacija osnovana 2000. godine kako bi promovirala vrhunske modele iskustvenog obrazovanja koji unapređuju životne vještine među mladima kao sredstvo za održivi razvoj. Fondacija New Horizons Rumunija doprinosi, kroz obrazovanje, osnaživanju djece i mladih da vode i proizvode pozitivne društvene promjene u Rumuniji i širom svijeta. Vjerujemo u društvo u kojem djeca i tinejdžeri odrastaju na plodnom tlu, ispunjavaju svoj potencijal i koriste ga za razvoj zajednice i svijeta u kojem žive. Naša misija je da inoviramo i podržavamo modele iskustvenog obrazovanja, pružajući mladim liderima, učiteljima i školama alate koji pomažu mladima da postanu uključeni, odgovorni i hrabri nosioci promjena. Fondacija New Horizons koristi Servisno-Učenje više od 22 godine kao osnovnu metodologiju u IMPACT programu, modelu omladinskih vannastavnih klubova koji koriste Servisno-Učenje i iskustveno obrazovanje kako bi promovirali pozitivan razvoj mladih i društveni angažman. Od 2019. razvili smo Servisno-Učenje u učionički program koji ohrabruje i osposobljava škole i nastavnike u Rumuniji da koriste Servisno-Učenje u učionici od vrtića do nivoa srednje škole.
Kontakt: www.selegro.ro, florentina@selegro.ro

Serbia

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (Slovačka)

Platforma volonterskih centara i organizacija je nacionalni volonterski centar. Kao dio volonterskog obrazovanja, stvara uslove za širenje i implementaciju strategije Servisnog-Učenja. Nudi akreditovane usluge edukacije o obrazovanju djece i mladih i obuku za volontiranje, prepoznaje škole koje su primjer u volonterskom obrazovanju i formira partnerstvo sa državnim i lokalnim vlastima.
contact: info@dobrovolnictvo.sk Facebook Instagram