Hационални организатори

Фондацијата Мери Вард Лорето (Албанија)

Фондацијата Мери Вард Лорето е организација која има за цел да ја искорени трговијата со луѓе, поддржувајќи ги луѓето да го достигнат својот целосен потенцијал. Ги решаваме проблемите на заедницата преку давање надеж преку силно застапување, директни услуги, но исто така и преку примена на методологии за граѓански ангажман. Силно веруваме дека долгорочната промена може да се изврши само кога самите членови на заедницата ќе станат агенти на промени. Исто така, процесот за понатамошна демократизација на јавните институции може да се постигне само преку посветеност и активно учество на младите и јавните службеници во оваа демократизација. Продолжуваме да работиме кон постигнување трајни системски промени преку серија проекти за „сервисно учење“. Сервисното учење е пристап кој ги опремува младите со суштински интерперсонални и граѓански вештини преку учество во обука и примена во реалниот свет. Контакт: aferditagjoni07@gmail.com

Меѓународна асоцијација „Интерактивни отворени училишта“ – МИОС (Босна и Херцеговина)

Меѓународната асоцијација „Интерактивни отворени училишта“ од своето основање ги поддржува училиштата, наставниците и другите засегнати страни во нивните напори да го трансформираат образовниот процес во ефективна средина за учење и настава со децата во центарот на активностите. Работата ја започнавме во 2004 година. Во склад со вољата на наставниците од Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија нашите први чекори беа за интеркултуралност и кохезија помеѓу наставниците од трите земји. Нашиот примарен фокус е на процесот на настава и учење во училиштето, и како овој процес може да биде искуствен, ангажиран за децата (учениците) и влијателен врз нивниот сеопфатен развој. Нудиме разновидна обука за наставници, училишен менаџмент, родителска заедница во училиштето и локална заедница (партнерство со училиштето) низ Босна и Херцеговина и пошироко. Исто така, нудиме настани за вмрежување, консултантски услуги и друга поддршка за училиштата. Во суштина, ние ги промовираме вредностите на партиципативна демократија, инклузија, различност, креативност и пристапите и методите за настава што ги нудиме ги рефлектираат овие вредности. На пример, нудиме обука за кооперативно учење, учење базирано на проекти, сервисно учење – методи кои поддржуваат високо учество/ангажман, заедничко создавање и поврзување.
Педагогијата за сервисно учење нуди длабоко и влијателно искуство за учење за учениците, наставниците и заедницата, така што ние ја промовираме и активно ја шириме во Босна и Херцеговина од 2009 година. Над 100 училишта и 1000 наставници учествуваа во нашата програма Сервисно учење – учење преку ангажирање. Контакт: muios@ioskole.net ili cee.sl.award@oiskole.net

TOKA – Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim (Kosovo)

TOKA’s mission is to accelerate social change in Kosovo by investing in its youth. TOKA focuses on youth from disadvantaged communities who struggle to reach their full potential due to ethnic, socio-economic, or other circumstances and focuses on unlocking young people’s full potential so they can gain knowledge, skills and values and become motivated, active citizens of their community and of society at large. TOKA’s educational and youth development programs – tested and proven by more than 25,000 young girls and boys – use long-term volunteering, experiential and service-learning learning as powerful platforms that enable these youngsters to grow and empower.
contact: vullnetarizmiedukativ@toka-ks.org, Facebook Instagram

Forum MNE (Montenegro)

North Macedonia

Fundatia Noi Orizonturi and Selegro (Romania)

Fundatia Noi Orizonturi/New Horizons Foundation (NHF) is a Romanian NGO founded in 2000 to promote top-quality experiential education models that advance life skills among youth as a means for sustainable development. New Horizons Foundation Romania contributes, through education, to empowering children and youth to lead and produce positive social changes in Romania and across the world. We believe in a society in which children and teenagers grow up in fertile soil, fulfill their potential, and use it to develop the community and the world they live in. Our mission is to innovate and support models of experiential education, providing youth leaders, teachers, and schools with the tools to help youth to become involved, responsible, and courageous agents of change. New Horizons Foundation has been using Service-Learning for more than 22 years as the basic methodology in the IMPACT program, a model of youth extracurricular clubs that use service-learning and experiential education to promote youth positive development and social engagement. Since 2019 we have developed the service-learning into the classroom program that encourages and capacitates schools and teachers in Romania to use service-learning in the classroom from kindergarten to high school level.
contact: comunicare@noi-orizonturi.ro

Serbia

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (Slovakia)

The Platform of Volunteer Centers and Organizations is the national volunteer center. As part of volunteerism education, it creates conditions for the dissemination and implementation of a service-learning strategy. It offers accredited service-learning education in child and youth education and training for volunteering, recognizes schools that are exemplary in volunteering education, and forms partnerships with state and local authorities.
contact: info@dobrovolnictvo.sk Facebook Instagram