CATEGORII

RSLA recunoaște proiecte exemplare de service learning în două categorii – categoria școli și categoria grupuri informale și organizații de tineret. Înainte de a aplica, vă rugăm să consultați Termenii și condițiile pentru categoria în care intenționați să aplicați.
CRITERII ELIGIBILE PENTRU CATEGORIA ȘCOLI
 1. Toate școlile (nivel preșcolar, primar, gimnaziu, liceu) care au integrat metodologia de învățare prin serviciul în folosul comunității în conținutul curricular și au implementat o practică de service learning pot aplica pentru RSLA 2024.
 2. Proiectele (practicile) de service learning sunt implementate de elevi sub ghidarea profesorilor și cu sprijinul/ acordul conducerii școlii.
 3. Școlile elegibile pot fi din Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia și Slovacia.
 4. Practicile (proiectele) au fost implementate în perioada iunie 2023 – iunie 2024.
 5. Reprezentantul practicii care aplică pentru RSLA 2024 ar trebui să aibă aprobarea școlii, care este de acord să participe în RSLA 2024.
 6. Un solicitant poate aplica doar cu o singură practică.
CRITERII ELIGIBILE PENTRU GRUPURI INFORMALE SAU ORGANZAȚII
 1. Toate grupurile informale sau organizațiile care lucrează cu tinerii în context nonformal, integrează metodologia service learning în curriculum-ul lor non-formal sau activități extracurriculare și implementează un proiect de service learning pot aplica pentru RSLA 2024.
 2. Grupurile/organizațiile au implicat tinerii în toate fazele proiectului de service learning.
 3. Grupurile/ organizațiile ar trebui să fie din Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia și Slovacia.
 4. Proiectele de service learning au fost implementate în perioada iunie 2023 – iunie 2024.
 5. Un solicitant poate aplica doar cu un singur proiect.
 6. Vârsta tinerilor care au implementat proiectul de service learning ar trebui să fie între 10-14 ani, 14-18 ani, sau grupe de vârstă mixte, 10-18 ani
 7. Trebuie să furnizați numele solicitanților adulți și numele unui tânăr care a făcut parte din implementarea proiectului.

Citiți

Termenii și condițiile

pentru categoria școli

aici

Citiți

Termenii și condițiile

pentru categoria grupuri informale/organizații

aici

CE ESTE NOU PENTRU ACEST AN?

Această ediție a Premiului apreciază în mod special practicile de service learning care sprijină îndeplinirea sau contribuția la unul sau mai multe Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Există 17 ODD-uri și, deobicei, practicile de service learning se încadrează aproape întotdeauna într-unul sau mai multe obiective de dezvoltare durabilă, chiar dacă în faza inițială nu aceasta a fost intenția echipei de implementare a proiectului.

Sub umbrela obiectivelor de dezvoltare durabilă, vom căuta practicile de service learning care contribuie și la aceste priorități tematice:

 • Alfabetizare digitală
 • Luptă împotriva știrilor false (fake news)
 • Bună guvernare.

Pentru mai multe informații despre ceea ce înțelegem prin prioritățile tematice din acest an menționate mai sus, vă rugăm să citiți AICI.

Asigurați-vă că bifați în formularul de aplicare una sau mai multe opțiuni pentru ODD-uri sau priorități tematice – dacă este cazul- și asigurați-vă că răspunsurile dumneavoastră reflectă modul în care le-ați abordat în proiect.