Okrem organizovania Regional Service Learning Award zorganizovala sieť CSEE SL aj Týždne service learningu a konferencie s týmito cieľmi:

– propagovať a advokovať service learning v CSEE regióne ako metodológiu, ktorá zabezpečuje študentom vyvážené vzdelávanie v rámci školy a komunity
– Podporovať a presadzovať service learning v CSEE regióne ako metódu, ktorá rieši rozvoj komunity a je v rovnováhe medzi školskými vzdelávacími cieľmi a spoločenskými cieľmi komunity.
– Zdieľať úspešné postupy z regiónu strednej a juhovýchodnej Európy;
– Vytvoriť kritické množstvo pre ďalšie akceptovanie služobného vzdelávania ako komplexnej metódy zážitkového vzdelávania v regióne.
– Oslavovať mládež a pracovníkov s mládežou, ktorí sú aktívnymi občanmi a preukazujú mimoriadny rozvoj kompetencií prostredníctvom service learningových projektov,
– Rozvíjať kapacity pracovníkov s mládežou prostredníctvom plenárnych a malých skupinových workshopov na relevantné témy s pridanou hodnotou.

Počas rokov fungovanie siete sme zorganizovali 5 Týždňov service learningu:

2017 Týždeň service learningu v Bosne a Herzegovine
2019 Týždeň service learningu v Rumunsku
2020 Týždeň service learningu na Slovensku
2021 Týždeň service learningu v Kosove
2022 Týždeň service learningu v Bosne a Herzegovine

Týždne service learningu boli príležitosťou pre učiteľov, pracovníkov s mládežou, zástupcov mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií a výskumníkov, aby zhromaždili a podelili sa o poznatky,skúsenosti a úspešné praktiky service learningu zo škôl a mládežníckych organizácií v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Aj počas týchto podujatí boli propagovaní a ocenení víťazi Regional service-learning award. Odborné znalosti a zdroje pre tieto udalosti poskytol CLAYSS, náš partner z Latinskej Ameriky.

Ústrednými podujatiami Týždňov service larningu boli medzinárodné konferencie sprevádzané ďalšími stretnutiami ako webináre študentov, školenia pre školiteľov alebo učiteľov, okrúhle stoly, veľtrhy service lerningu a stretnutia zástupcov CSEE Service-Learning Network.
Išlo o 5 medzinárodných konferencií v Bosne a Hercegovine, Kosove, na Slovensku a v Rumunsku.

Počas tohto obdobia sieť CSEE SL vytvorila bohaté zdroje na ďalšie šírenie a propagáciu pedagogiky service learning. Vyvinuli sme príručky, výskumy, príklady service learningového vzdelávania, manuály a inú dokumentáciu, ktorá podporuje vývoj a ďalšie šírenie. Viac o tom nájdete tu.

Členovia CSEE Service-Learning Network zrealizovali niekoľko projektov, ktoré podporujú poslanie siete. Tieto projekty zabezpečili väčšiu viditeľnosť stratégie service learning, silné strategické partnerstvá medzi partnermi siete a inštitucionalizáciu service learningu v rámci vzdelávacieho ekosystému každej zapojenej krajiny. V predchádzajúcich rokoch sa realizovali alebo sú stále v procese implementácie tieto projekty:

  • Projekt: “Development of Service-Learning in Central and Eastern Europe” Kooridnátor: MIOS, Bosnia and Herzegovina; Trvanie: 2017 – 2022, Donor: CLAYSS and Portikus.
  • Projekt: “Boosting HEARts and MInds of youth with Service Learning” HEARMI: Kooridnátor: TOKA, Kosovo; Trvanie: 2020 – 2023, Donor: Erasmus+.
  • Projekt: “Giving and receiving – young active citizens for peace and prosperity”: Koordinátor: MIOS, Bosnia and Herzegovina; Trvanie: 2023 – 2024, Donor: Smart Balkans – regional initiative.
  • Projekt: “Service-learning in fostering youth civic engagement, diversity, and social inclusion in the CEE region” – SLIPSTREAM: Koordinátor: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Slovakia; Trvanie: 2023 – 2026, Donor: Erasmus+.
  • Projekt: “Service learning jako nástroj rozvoje kompetencí a občanské angažovanosti mládeže”. Partner: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Slovakia; Trvanie: 2023 – 2024, Donor: Erasmus+.