Pored organizacije Regionalne nagrade za učenje o uslugama, CSEE SL mreža je organizirala Sedmice i konferencije uslužnog učenja sa ovim ciljevima:

-Promovirati i zagovarati Service-Learning u regionu kao metodologiju koja učenicima osigurava uravnoteženo učenje unutar škole i zajednice
– Promovirati i zagovarati uslužno učenje u regionu kao metodu koja se bavi razvojem zajednice balansirajući između ciljeva školskog učenja i društvenih ciljeva zajednice.
– Podijeliti uspješne prakse iz regiona Centralne i Jugoistočne Evrope;
– Uspostaviti kritičnu masu za dalje prihvatanje uslužnog učenja kao sveobuhvatne metode iskustvenog učenja u regionu. – Da slavimo mlade i omladinske radnike koji su aktivni građani i pokazuju izuzetnu kompetentnost u razvoju S-L projekata,
– Razvijanje kapaciteta omladinskih radnika, kroz plenarne radionice i radionice u malim grupama o relevantnim temama s dodanom vrijednošću

Tokom ovih godina organizovano je 5 sedmica servisnog učenja:

2017 Sedmica uslužnog učenja u Bosni i Hercegovini
2019 Sedmica učenja o uslugama u Rumuniji
2020 Seedmica učenja o uslugama u Slovačkoj
2021 Sedmica učenja o uslugama na Kosovu
2022 Sedmica uslužnog učenja u Bosni i Hercegovini

Sedmice servisnog učenja bile su prilika za nastavnike, omladinske radnike, predstavnike nevladinih organizacija i javnih institucija, istraživače da se okupe, podijele znanja, uvide i uspješnu praksu uslužnog učenja iz škola, omladinskih organizacija u regionu Centralne i Istočne Evrope. Takođe tokom ovih događaja promovisani su i proslavljeni dobitnici Regionalne nagrade za učenje u službi. CLAYSS je bio naš partner iz Latinske Amerike i ponudili su stručnost i resurse za održavanje ovih događaja.

Centralni događaji Sedmica uslužnog učenja bile su međunarodne konferencije praćene drugim skupovima kao što su webinari studenata, obuka za trenere ili nastavnike, okrugli stolovi, sajmovi uslužnog učenja i sastanci predstavnika CEE mreže za učenje usluga.

Bilo je to 5 međunarodnih konferencija u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Slovačkoj i Rumuniji.

Tokom ovog perioda, CEE S-L mreža je razvila bogate resurse za dalje širenje i promociju pedagogije uslužnog učenja u regionu. Razvili smo priručnike, istraživanja, slučajeve uslužne prakse, priručnike i drugu dokumentaciju koja podržava razvoj i dalju diseminaciju.

Članovi mreže CEE Service-Learning Network su realizovali nekoliko regionalnih projekata koji podržavaju misiju Mreže. Ovi projekti su osigurali jaču vidljivost Service-LEarning pedagogije u regionu, jaka strateška partnerstva među partnerima Mreže i institucionalizaciju Service-Learninga u okviru obrazovnog ekosistema svake uključene zemlje. prethodnih godina su realizovani ili su još uvek u procesu realizacije sledeći projekti:

  • Projekat: “Razvoj uslužnog učenja u Centralnoj i Istočnoj Evropi” Vodeći partner: MIOS, Bosna i Hercegovina; Trajanje: 2017 – 2022, Donator: CLAYSS i Portikus.
  • Projekat: „Podsticanje srca i umova mladih uz pomoć učenja“ HEARMI: Vodeći partner: TOKA, Kosovo; Trajanje: 2020 – 2023, Donator: Erasmus+.
  • Projekat: „Davanje i primanje – mladi aktivni građani za mir i prosperitet“: Vodeći partner: MIOS, Bosna i Hercegovina; Trajanje: 2023 – 2024, Donator: Smart Balkans – regionalna inicijativa.
  • Projekat: „Učenje o uslugama u podsticanju građanskog angažmana mladih, raznolikosti i socijalne uključenosti u regionu CIE“ – SLIPSTREAM: Vodeći partner: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Slovačka; Trajanje: 2023 – 2026, Donator: Erasmus+.
  • Projekat: “Service learning jako nástroj rozvoje kompetencí a občanské angažovanosti mládeže”. Partner: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Slovačka; Trajanje: 2023 – 2024, Donator: Erasmus+.