Regionalna nagrada za servisno učenje, koju organizuje Mreža za servisno učenje Centralne i Jugoistočne Evrope, je priznanje za izuzetna postignuća u pedagogiji servisnog učenja na području Centralne i Jugoistočne Evrope. Ustanovljena je 2020. godine i proizvod je zajedničkih napora članica Mreže da istaknu i obilježe značajan doprinos pojedinaca, organizacija i projekata u oblasti servisnog učenja.

Osnovni cilj Regionalne nagrade za servisno učenje je da prepozna i oda priznanje izuzetnim inicijativama servisnog učenja koje su inovativne, efikasne i ostvaruju značajan uticaj na pojedince i zajednice u području Centralne i Jugoistočne Evrope. Ciljevi Regionalne nagrade su:

  • Prikupljanje i sistematizacija praksi servisnog učenja koje omogućavaju mladima/učenicima/učesnicima, od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta, da prošire svoja znanja i vidike i doprinesu pozitivnim promjenama u svojim zajednicama zajedno sa drugim društvenim akterima.
  • Prepoznavanje vaspitno- obrazovnih institucija koje na kvalitetan način integrišu ciljeve i ishode učenja, planirane nastavnim planom, u projekte servisnog učenja koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života zajednica.
  • Prepoznavanje neformalnih grupa djece/mladih koje na kvalitetan način integrišu ciljeve i ishode učenja, planirane planom i programom neformalnog obrazovanja, u projekte servisnog učenja koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života zajednica.
  • Povećanje vidljivosti nastavnog osoblja/organizacija/neformalnih grupa koje rade sa djecom/mladima i koje su posvećene realizaciji projekata servisnog učenja u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja i inkluzije, što doprinosi pozitivnoj društvenoj transformaciji i osnaživanju djece/mladih usmjerenih ka aktivnom građanskom učešću.
  • Promovisanje i širenje kulture učešća, dobrobiti za zajednicu i društvenog angažmana.
  • Pružanje povratnih informacija o podnijetim i ocijenjenim projektima, uključujući tehničku podršku, bibliografske predloge i materijal za dodatno učenje.

Dobitnicima/dobitnicama Regionalne nagrade za servisno učenje odaje se javno priznanje za njihova postignuća putem različitih kanala, uključujući ceremonije dodjele nagrada, saopštenja za medije, društvene mreže, kao i internet stranice i publikacije Mreže za servisno učenje Centralne i Jugoistočne Evrope. Dodatno, nagrađeni projekti mogu biti predstavljeni u studijama slučaja, na konferencijama, radionicama i drugim događajima, kako bi se njihova uspješna priča promovisala i inspirisala dalji razvoj inovativnih projekata i uspostavljanja saradnje u oblasti servisnog učenja.

U prethodom periodu organizovana su četiri izdanja Regionalne nagrade za servisno učenje. Prve tri godine konkurs su organizovali CLAYSS-a i MIOS-a u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Rumunija, Srbija i Slovačka.

Ostvareni rezultati:

– U 2020. godini primljene su 46 prijave sa 3 pobjednika/ce i 6 pohvala;
– U 2021. godini primljene su 73 prijave sa 3 pobjednika/ce i 6 pohvala;
– U 2022. godini primljena je 71 prijava sa 4 pobjednika/ce;
– U 2023. godini RSLA su organizovale: TOKA, MIOS i i NHF, primljeno je 97 prijava sa 3 pobjednika.

Značajno proširenje konkursa za Regionalne nagrade postignuto je od 2024. godine, kada su se, zahvaljujući zajedničkim naporima članova Mreže, organizatori iz Srbije, kao i Sjeverne Makedonije i Crne Gore, pridružili procesu dodjele nagrada. Dodatno, partneri iz Češke i Hrvatske pripremaju se za sprovođenje procesa dodjele nagrada od 2025. godine.