Регионалната награда за сервисно учење (РСЛА) организирана од Мрежата за сервисно учење од Централна и Југоисточна Европа ги препознава извонредните достигнувања во педагогијата за сервисно учење во рамките на регионот на Централна и Источна Европа. Беше воспоставена од мрежата на сервисно учење на Централна и Југоисточна Европа во 2020 година, како колективна заложба да се истакне и да се слави влијателниот придонес на поединци, организации и проекти во областа на сервисното учење.

Примарната цел на Регионалната награда за сервисно учење е да се препознаат и почитуваат иницијативите за услужно учење кои се пример за иновации, ефективност и значајно влијание врз луѓето и заедниците во контекст на Централна и Југоисточна Европа. Целите на РСЛА се::

  • Собирање и систематизирање на практики за сервисно учење кои им овозможуваат на учениците/учесниците од предучилишна до средношколска возраст да ги прошират своите хоризонти за учење и да се обврзат да ги трансформираат своите заедници заедно со другите општествени чинители.
  • Признавање на училиштата кои подобро го интегрираат учењето на учениците според наставните програми со сервисните акции насочени кон подобрување на квалитетот на животот во нивните заедници”
  • Признавање на неформалните младински групи кои подобро ги интегрираат целите за учење на учениците планирани од неформалната наставна програма или кој било план за учење со сервисни акции насочени кон подобрување на квалитетот на животот на заедниците.
  • Создавање видливост за наставниците, организациите или неформалните групи кои работат со млади, кои се обврзуваат да имплементираат практики на сервисно учење насочени кон подобрување на квалитетот и вклученоста на образованието, што може да доведе до социјална трансформација, како и за учениците чија образовна траекторија е ориентирани кон активно граѓанство.
  • Промовирање и ширење на култура заснована на учество, услуга и ангажман на граѓаните.
  • Нудење повратни информации за доставените и оценети искуства, вклучувајќи техничка поддршка, библиографски предлози и материјал за обука .

Примателите на РСЛА се јавно признати и прославени за нивните достигнувања преку различни канали, вклучувајќи церемонии за доделување награди, соопштенија за печатот, платформи за социјални медиуми и веб-страница и публикации на мрежата на сервисно учење на Централна и Југоисточна Европа. Дополнително, победничките проекти може да бидат прикажани во студии на случај, конференции, работилници и други настани за да ги шират нивните успешни приказни и да инспирираат понатамошни иновации и соработка во областа на сервисното учење.

Во текот на овие години беа организирани четири изданија на Регионални награди за сервисно учење. Првите три години на РСЛА беа организирани од CLAYSS и MIOS во следниве земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Романија, Србија и Словачка, со следниве достигнувања:

– Во 2020 година имаше 46 проекти со 3 победници и 6 почесни признанија

– Во 2021 година имаше 73 проекти со 3 победници и 6 почесни признанија

– Во 2022 година имаше 71 проект со 4 победници

– Во 2023 година РСЛА беше организирана од ТОКА, МИОС и NHF и имаше 97 пријави со 6 победници.

Значително проширување на РСЛА во дополнителни земји е постигнато од 2024 година, кога, благодарение на заедничките напори на членовите на мрежата на сервисно учење на Централна и Југоисточна Европа, организаторите од Србија, како и од Северна Македонија и Црна Гора, се приклучија на процесот на доделување на наградата. Дополнително, партнерите од Чешка и Хрватска се подготвуваат да ги спроведат наградите од 2025 година натаму.