1. Otvoren poziv za 5. izdanje RSLA u zemljama koje ispunjavaju uslove

15. maj – 14. jul 2024

 

2. Evaluacija i odabir prakse uslužnog učenja na nacionalnom nivou

Odabir polufinalista Servisno-učenje prakse za regionalnu evaluaciju

15. jul – 15. avgust 2024

 

3. Evaluacija i izbor praksi uslužnog učenja na regionalnom nivou

Izbor pobednika za 5. izdanje RSLA

16. avgust – 16. septembar 2024

 

4. Svečana dodela nagrada RSLA

U Slovačkoj i onlajn

18 oktobar 2024