Komisija za dodelu nagrada

OCENA

Proces evaluacije se sastoji od dva kruga, nacionalnog i međunarodnog.

Evaluaciju dostavljenih praksi/projekata SL na nacionalnom nivou obezbeđuju i isporučuju zvanični nacionalni partneri CEE S-L mreža. Odgovornost nacionalnih partnera je da osiguraju ocenjivače koji ispunjavaju kriterijume navedene u statutu RSLA.

Preporučuje se da evaluatori imaju:

  • Iskustvo u radu sa/u školama, mladima i zajednicom.
  • Iskustvo u evaluaciji prakse/projekata SL u prethodnim izdanjima RSLA ili sličnih inicijativa.
  • Iskustvo u primeni S-L metodologije i uspešno implementiran bar jedan S-L praksu/projekat ranije – to je prednost.

Najbolje ocenjeni projekti idu u međunarodnu rundu, gde odluke donose porotnici. Svaki partner predlaže najmanje jednog kandidata međunarodnom komitetu porotnika koji mora da ispunjava ovaj profil:

  • Iskustvo u obrazovanju ili NVO sektoru.
  • Iskustvo u radu sa institucijama, školama, nastavnicima, organizacijama, neformalnim grupama ili mladima.
  • Iskustvo u zastupanju i mobilizaciji zajednice
  • Razumevanje pedagogije servisnog učenja
  • Kompetencije za promociju inovacija u obrazovanju

JURORS

Luz Avruj, Argentina, Klejs

B.A. Institucijska organizacija i menadžment (UNSAM), specijalista za analizu i upravljanje društvenih mreža (Universidad Bolivariana de Chile) i univerzitetska diploma u obrazovanju (Universidad del Museo Social Argentino). Njene dve strasti su uvek bile obrazovanje i društveni razvoj i radila je u obe oblasti više od 20 godina: u školama i na univerzitetima kao nastavnik i trener nastavnika i sa društvenim organizacijama koje nude tehničku pomoć, fasilitaciju, obuku i razvoj didaktičkih materijala. Takođe je radila sa kompanijama u pregovorima i upravljanju konfliktima. Bila je CLAISS koordinator za obuku nekoliko godina i bila je zadužena za Program promocije učenja u službi u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Trenutno je koordinatorka za institucionalne odnose i mreže, oblast iz koje promoviše formiranje, jačanje i međusobnu povezanost mreža vezanih za ovu temu širom sveta.

Gabriela Hillar, Argentina, vanredni profesorka,

Gabriela Hillar, rodom iz Buenos Ajresa, je stručnjakinja za servisno učenje. Poseduje diplome iz predškolskog obrazovanja i obrazovne psihologije. Bila je inicijatorka inovativnih projekata za decu u riziku i služila je kao lični asistent argentinskom ministru obrazovanja. Trenutno radi kao koordinatorka obrazovnih institucija solidarnosti u Nacionalnom programu za obrazovanje solidarnosti i vrši monitoring inicijative za servisno učenje. Njen angažman u interdisciplinarnim timovima, međunarodni treninzi i inovativni projekti poput pozorišne kuće za bebe „Proiecto UPA“ ukazuju na njenu posvećenost holističkom obrazovanju. Hilarina ekspertiza je kvalifikuje da efikasno procenjuje projekte servisnog učenja.

Željka Stjepić Srkalović, Bosnia and Herzegovina, viša asistentkinja na katedri za Geografiju, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dr. Željka Stjepić Srkalović predaje više modula iz oblasti fizičke geografije i turizma (Geomorfologija, Pedogeografija, Biogeografija, Hidrogeografija, Fizička geografija, Turistička geografija, Uvod u turizam, Planinski turizam i ekoturizam, Turizam posebnog interesovanja itd.). Predsjednica je Skupštine Udruženja geografa Bosne i Hercegovine – GEOinB&H. Ona je vodeća istraživačica u oblasti nauke o tlu, objavila je više od četrdeset originalnih naučnih radova i učestvovala na brojnim naučnim projektima i međunarodnim konferencijama. Ponosna je majka pametnog dečaka.

Bojana Ćulum Ilić, Hrvatska

Bojana, je redovna profesorka na Univerzitetu u Rijeci (UNIRi). Usmerena je na angažovanu nastavu, građansko obrazovanje mladih i pedagogiju angažovanu u zajednici. Vodi Fondaciju Univerziteta u Rijeci (2021-2026) i svojim angažmanom doprinosi prestižnim akademskim mrežama kao što su ACES i Evropsko udruženje za učenje usluga. Bojana je pomogla u razvoju TEFCE Toolbok-a za angažovanje zajednice u visokom obrazovanju. Prepoznata za svoj upečatljiv rad, dobila je nagrade uključujući Nacionalnu nagradu „Ivan Filipović“ i godišnju nagradu Grada Rijeke za angažman univerziteta i zajednice. Ona neguje partnerstvo sa civilnim društvom i javnim institucijama, posebno inicirajući članstvo Univerziteta u Rijeci u mreži Talloires. Alumna Fulbrajta (Portland State Universiti, 2015/2016), Bojana posvećeno radi na unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i saradnje u zajednici.

Gentrit Berisha, Kosovo, vanredni profesor menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini

Predaje kurseve kao što su donošenje menadžerskih odluka, upravljanje operacijama i poslovna etika. Njegova specijalizacija leži u istraživanju organizacionog ponašanja, fokusirajući se na oblasti kao što su individualne razlike, stilovi donošenja odluka, ponašanje na radnom mestu, intrapreneurship i preduzetništvo. Pored svoje akademske uloge, Gentrit služi kao konsultant u oblasti preduzetništva i upravljanja malim preduzećima, donoseći praktične uvide i stručnost u ovu oblast.

Peter Papšo, Slovačka, direktor Odeljenja za mlade u Ministarstvu prosvete Slovačke Republike

Peter Papšo je doktor pedagogije i dr. u socijalnom radu. Ima veliko iskustvo u akademskoj zajednici, pošto je radio kao univerzitetski predavač na Katedri za socijalni rad Pedagoškog fakulteta Univerziteta Matej Bel. Trenutno radi kao direktor Odeljenja za mlade u Ministarstvu prosvete, nauke, istraživanja i sporta u Republici Slovačkoj. U ovoj ulozi nadgleda sprovođenje državne omladinske politike, razvija strateške dokumente, pruža finansijsku podršku omladinskim inicijativama, koordinira međuresorne napore i učestvuje u međunarodnoj saradnji. Pored toga, Peter sarađuje sa Platformom volonterskih centara i organizacija na projektu učenja o nacionalnoj službi.

Oana Mosoiu, Rumunija, univerzitetski predavač, trener za Erazmus i ESC Nacionalna agencija

Oana Mošoiu je univerzitetski predavač, doktor nauka o obrazovanju na Univerzitetu u Bukureštu, Fakultetu psihologije i obrazovnih nauka. Predaje Teoriju i praksu ocenjivanja kompetencija, Evaluaciju obrazovnih i društvenih programa, Neformalno obrazovanje i razvoj zajednice, Međuprofesionalne kompetencije. Takođe je trener u oblasti obrazovanja odraslih i stalnog stručnog usavršavanja različitih profesionalaca (trenera, omladinskih radnika, nastavnika) i član je nacionalne grupe trenera u programu Erazmus plus za oblasti školskog i visokog obrazovanja. Takođe je konsultant za obrazovanje i radila je za organizacije kao što su Nacionalna uprava za kvalifikacije, UNICEF, Nacionalni centar za stručno obrazovanje i obuku, kao i za nevladine organizacije u oblasti obrazovanja, uključujući fondaciju Nev Horizons.

Ciprian Ghisa, Rumunija, savetnik Ministarstva prosvete za razvoj nastavnog plana i programa srednjih škola

Doktorat – Univerzitet Babeš-Boljai, Istorijski i Filozofski fakultet, M.A. iz istorije – Babeš-Boljai Univerzitet, Istorijsko-Filozofski fakultet B.A. u istoriji – Univerzitet Babeš-Boljai, Istorijski fakultet i vodeći međunarodni inspektor za filozofiju od 2016 Više od 11 godina iskustva radi kao direktor međunarodne škole. Više od 18 godina iskustva kao nastavnik istorije Ciprian Ghisa Ciprian Ghisa nadgleda sve oblasti i odeljenja koja se odnose na akademske nauke, obezbeđujući usklađenost ciljeva i njihovu realizaciju na svim trenutnim nivoima škola (jaslice, osnovnu i srednju) postavljajući temelje za našu buduću srednju školu. Takođe ima veliko iskustvo kao nastavnik u srednjoj školi i na univerzitetskom nivou, kao profesor i istraživač u oblasti istorije. Sertifikovani je BSO (British Schools Overseas) inspektor. I iznad svega, Ciprian je profesionalac velikog integriteta, partner bez premca u pronalaženju rešenja i strateškom razvoju. Trenutno je i savetnik Ministarstva prosvete za razvoj nastavnog plana i programa srednjih škola.

“In the evaluation of Service-Learning projects, we are dealing with very experienced jurors who have clear vision, flexibility of thought, and critical finesse and who can easily get into the spirit of the projects by seeing the value of each contribution to the project. Thank you to all RSLA jurors who each year make a valuable contribution to the appreciation of our Service-Learning projects.”

— MARIA BUTYKA, NEW HORIZONS FOUNDATION
POROTNICI RSLA 2022

1. Bojana Ćulum Ilić, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
2. Luz Avruj, Latinoamerički centar za uslužno učenje, Argentina
3. Snježana Dubovicki Univerzitet Josip Juraj Strossmaier u Osijeku, Hrvatska
4. Fahreta Brašnjić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Bosna i Hercegovina
5 .Borka Malčić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
6. Rolf Laven, Institut fur Allgemeinbildung in der Sekundarstufe, Kunst und Gestaltung, Univerzitet u Beču, Austrija
7. Patrick Rian, Univerzitet u Limeriku, Irska
8. Fabiola Hosu, Koalicija Federacije za obrazovanje, Rumunija
9. Romina Matei, SALTO Solidariti Corps Beč, Austrija
10. Gabriela Hillar, Ministarstvo obrazovanja Argentine, Argentina

POROTNICI za RSLA 2021

1. Peter Lenčo, Odeljenje za mlade pri Ministarstvu prosvete Slovačke Republike, Slovačka
2. Dušica Štilić, Balkanska istraživačka mreža, Bosna i Hercegovina
3. Luz Avruj, Latinoamerički centar za uslužno učenje, Argentina
4. Gabriela Hillar, Ministarstvo obrazovanja Argentine, Argentina
5. Bojana Ćulum, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
6. Kreshnik Begolli, Ministarstvo obrazovanja Kosova, Kosovo
7. Oltion Rrumbullaku, Univerzitet u Tirani, Albanija
8. Alejandro Gimeli, Latinoamerički centar za uslužno učenje, Argentina