The CEE service-learning Network je neformalna platforma za saradnju posvećena unapređenju inicijativa za servisno širom Centralne i Istočne Evrope. Njegova misija je da promoviše integraciju servisnog učenja u obrazovne sisteme, podstiče partnerstvo između obrazovnih institucija i zajednica i podržava razvoj inovativnih pristupa građanskom angažovanju i društvenoj odgovornosti.

Uz podršku Latinoameričkog centra za servisno učenje i solidarnost (CLAISS), grupa edukatora, istraživača i organizatora zajednice koji su strastveni oko potencijala servisnogučenja osnovala je CEE mrežu za servisno učenje 2016. godine.

Članovi CEE SL mreže:

“Servisno učenje promoviše ideju vraćanja zajednici svega što od nje dobijemo kako bi se javno dobro multipliciralo, a zajednica rasla zajedno sa pojedincima i pojedinkama koje su deo nje. Impresivno je videti mlade ljude koji su angažovani na unapređivanju svoje zajednice.”

– HATIXHE ZEKA, RSLA Leading Committee