Članovi CSEE S-L mreže sprovode zajedničke projekte sa ciljem da osnaže nastavnike, omladinu i zajednicu u korišćenju metodologije uslužnog učenja.

Read more about our joint work

Prvi zajednički projekat bio je Podsticanje srca i umova mladih uz pomoć uslužnog učenja – HEARMi, trogodišnji projekat koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori i Rumuniji. Cilj projekta HEARMi je bio da se razviju kapaciteti četiri organizacije Mreže za uslužno učenje Centralne i Istočne Evrope i da se poboljša efikasnost građanskog angažovanja mladih i kapaciteta mladih da zagovaraju društvenu inkluziju u projektima uslužnog učenja.

Glavni rezultati projekta su sledeći:

– 410 omladinskih radnika koristilo je S-L u svom lokalnom omladinskom radu.

– Razvijen je 1 komplet alata za efikasno angažovanje mladih u S-L na četiri jezika.

– U S-L angažovano 273 omladinca.

– Realizovano je 15 S-L projekata u 15 zajednica.

– 4 partnerske organizacije su zajedničkim aktivnostima produbile svoju ekspertizu u S-L.

Projekat HEARMi sprovodi Organizata Kosovare per Talent dhe Arsim – TOKA (Kosovo) sa partnerskim organizacijama: Fundatia Noi Orizonturi – NHF (Rumunija), Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“- MIOS (Bosna i Hercegovina), Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE (Crna Gora) i podržan je od strane Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih).

Trajanje: 2023 – 2024

Donator: SMART Balkans – Civilno društvo za zajedničko društvo na Zapadnom Balkanu

Organizacije za implementaciju:

  • Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole”, Glavni aplikant, Bosna i Hercegovina
  • Organizata Kosovare per Talent dhe Arsim – TOKA, Partner, Kosovo*
  • Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE, Partner, Crna Gora

Geografski opseg: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

Rezime projekta

Osnovni cilj projekta je proširenje platforme za aktivno angažovanje mladih u ključnim društvenim zbivanjima koja na njih utiču, izgradnjom čvršćih veza između mladih i javnih vlasti koje treba da ih podrže. Projekat će iskoristiti iskustvo i najbolje prakse iz regiona iz partnerskih OCD u projektu, kako bi se poboljšalo učešće civilnog društva u donošenju odluka na lokalnim, nacionalnim i/ili regionalnim forumima. Uključene zainteresovane strane će uključivati državne organe, ali i druge organe koji igraju ključnu ulogu u mobilizaciji zajednice – kao što su škole, omladinski centri, univerziteti. Fokusiraće se na dve tematske teme o digitalnoj pismenosti i borbi protiv lažnih vesti, koje u velikoj meri utiču na mlade ljude zbog njihove velike izloženosti društvenim medijima, kao i na olakšavanje izgradnje mira na regionalnom nivou kroz razmenu na više nivoa zainteresovanih strana. Na kraju, ali ne i najmanje važno, Mreža će se posebno fokusirati na zagovaranje upotrebe pristupa uslužnom učenju za mobilizaciju ugrožene omladine, pošto se njena kombinacija učenja i rada pokazala veoma efikasnom kod takvih zainteresovanih strana.

Opšti cilj (uticaj): Podsticati lokalna i regionalna partnerstva između OCD i lokalnih samouprava (administracija) za dobro upravljanje sa mladima koji učestvuju u procesima donošenja odluka i jačanju participativnih demokratija na Zapadnom Balkanu.

Korisnici

  • Partneri OCD SB6 – Razvijaće se i jačati regionalna partnerstva između OCD iz ZB6, sa posebnim fokusom na povećanju uticaja građana na javne vlasti
  • Omladinski lideri iz zemalja VB6 – nastavnici i omladinski radnici iz šest zemalja povećaće svoje kapacitete u razvoju i implementaciji projekata građanskog aktivizma u oblastima digitalne pismenosti i lažnih vesti, kao i u izgradnji partnerstava između ugroženih mladih i javnih vlasti.
  • Javni zvaničnici iz zemalja VB6 – pored angažovanja na lokalnom nivou, javni zvaničnici će takođe biti pozvani kao govornici i savetnici na ključnim regionalnim događajima izgradnje kapaciteta projekta.
  • Ranjivi adolescenti iz zemalja ZB6 – imaće direktnu korist od poboljšanja veština u digitalnoj pismenosti i lažnim vestima, kao i kako da se efikasnije angažuju sa javnim vlastima.
  • Korisnici zajednice u zemljama ZB6 – gde se realizuju projekti za mlade

Aktivnosti

Partner Inception Vorkshop; Radionica omladinskih lidera o zagovaranju i izgradnji partnerstva; Letnji kamp za mlade o digitalnoj pismenosti/lažnim vestima i upravljanju projektima; Regionalna nagrada za učenje; Regionalna konferencija aktivizma; Merenje uticaja.

Projekat SLipstream je zamišljen kroz partnerstvo 7 organizacija iz 7 zemalja sa ciljem da podstakne volontersko obrazovanje mladih. Projekat ima za cilj da unapredi kvalitet učešća mladih u demokratskom životu i društvenom i građanskom angažovanju u zajednicama povezivanjem formalnog i neformalnog obrazovanja za razvoj strategije za uslužno učenje u zemljama Centralne i Istočne Evrope (region CIE). Projekat nastoji da stvori alate i uslove za implementaciju uslužnog učenja i učini ga ekskluzivnijim. Partneri će razviti alate za implementaciju nacionalnih nagrada za projekte učenja usluga i povećati međunarodno priznanje. Institucionalno priznanje jača promociju ove pedagoške strategije. Partneri sa iskustvom u strategijama učenja usluga će kreirati komplet alata i materijale za prilagođene rasporede obuke, sprovodeći obuku za omladinske radnike. Definisanje standarda kvaliteta za projekte učenja usluga i kreiranje aplikacije za razmišljanje o učenju poboljšaće kvalitet projekata koje vode mladi, motivišući ih i angažujući ih u zajednicama. Svi rezultati, zajedno sa planom zagovaranja i obučenim ambasadorima za učenje o uslugama u svakoj zemlji učesnici, stvoriće bolje okruženje za širenje strategije SL, omogućavajući organizacijama da uspešno implementiraju metod učenja o uslugama.

Period projekta:

1. novembar 2023 – 31. januar 2026

Koordinator projekta:

Platforma volonterskih centara i organizacija, Slovačka

Partneri na projektu:

Centre Europeen du Volontariat, Belgium
International Association „Interactive Open Schools“, Bosnia and Herzegovina
SMART Association for Civil Society Development, Croatia
National Volunteer Association, Czech Republic
TOKA, Kosovo
Noi Orizonturi Lupeni Foundation, Romania