1. Отворен повик за 5-тото издание на РСЛА во земјите кои можат да апицираат

15 мај – 14 јули 2024 година

 

2. Евалуација и избор на практики за услужно учење на национално ниво

Избор на полуфиналисти сервисни практики за учење за регионална евалуација

15 јули – 15 август 2024 година

 

3. Евалуација и избор на практики за сервисно учење на регионално ниво

избор на победници за 5-то издание на РСЛА

16 август – 16 септември 2024 година

 

4. Церемонија на доделување на РСЛА

Во Словачка и онлајн

18 октомври 2024 година