1. Pročitajte uslove i odredbe za kategoriju koju želite da primenite.
  2. Proverite sve kvalifikovane kriterijume i uverite se da ih ispunjavate.
  3. Popunite onlajn formular za prijavu. Obrazac prijave na svom jeziku možete pronaći ovde. Šablon prijavnice u pdf-u za kategoriju Škola je ovde, a za kategoriju Neformalne grupe je ovde. Svrha ovog dokumenta je da ima jasnu sliku o tome šta treba da pripremite pre nego što pokrenete formular za prijavu u onlajn formatu.
  4. Priložite izjave i propratne materijale u vezi sa projektom koji aplicirate kao što su fotografije, video snimci, brošure itd.
KADA JE ROK?

Rok za prijavu je 14.07.2024.

KO VAS MOŽE PODRŽATI?

Možete kontaktirati svog nacionalnog koordinatora ili cseeslnetvork@gmail.com