1. Otvorenie výzvy 5. ročníka RSLA

15. mája 2024 – 14. júla 2024

 

2. Hodnotenie a výber service-learningových projektov na národnej úrovni
Výber národných semi-finalistov na CSEE úroveň

15. júla 2024 – 15. augusta 2024

 

3. Hodnotenie a výber projektov na CSEE úrovni
Výber víťazov 5. ročníka RSLA

16. augusta 2024 – 16. septembra 2024

 

4. Podujatie oceňovania cenou RSLA
Na Slovensku a online

18. októbra 2024