1. Pročitajte uslove i odredbe za kategoriju škola
  2. Provjerite sve prihvatljive kriterije i provjerite da li ih ispunjavate.
  3. Popunite online prijavni formular. Ovdje možete pronaći prijavni formular na svom jeziku. Šablon prijavnog obrasca u pdf-u za kategoriju Škola je ovdje. Svrha ovog dokumenta je da imate jasnu sliku o tome šta trebate pripremiti prije nego što započnete prijavu u online formatu.
  4. Priložite izjave i propratne materijale vezane za projekat koji aplicirate kao što su fotografije, video zapisi, brošure itd.
KADA JE ROK?

Rok za prijave je 14.07.2024.

KO VAS MOŽE PODRŽATI?

YMožete kontaktirati svog nacionalnog koordinatora muios@bih.net.ba ili cseeslnetwork@gmail.com.