KATEGORIJE

RSLA priznaje prakse Servisnog-Učenja u dvije kategorije – kategorija škola i kategorija neformalnog obrazovanja. Prije prijave, molimo da pogledate Odredbe i uslove za kategoriju u kojoj se namjeravate prijaviti.
KRITERIJI ZA KATEGORIJU ŠKOLE

1. AZa RSLA 2024 mogu se prijaviti sve odgojno-obrazovne institucije (predškolske institucije, osnovne i srednje škole) koje su realizirale nastavni sadržaj ili ishode učenja putem metodologije Servisnog-Učenja te istu praksu proveliu školi i zajednici.
2. Prakse Servisnog-Učenja sprovode nastavnici/e uz podršku uprave škole.
3. Škole treba da budu iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije i Slovačke.
4. Prakse Servisnog-Učenja su implementirane u periodu od juna 2023. do juna 2024. godine.
5. Predstavnik prakse koji se prijavljuje za RSLA 2024 treba da ima odobrenje direktora škole, koji/aa je saglasan/a da bude dio RSLA 2024.
6. Jedan aplikant se može prijaviti samo sa jednom praksom.

KRITERIJI ZA NEFORMALNE GRUPE

1. Za RSLA 2024 mogu se prijaviti sve neformalne grupe koje rade sa mladima, integrišu metodologiju uslužnog učenjaServisnog-Učenja u svoj neformalni nastavni plan i program ili vannastavne aktivnosti i provode projekat Servisnog-Učenja.
2. Neformalne grupe su uključile mlade u sve faze projekta Servisno-Učenje.
3. Neformalne grupe treba da budu iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije i Slovačke.
4. Projekti Servisnog-Učenja su implementirani u periodu od juna 2023. do juna 2024. godine.
5. Jedan aplikant se može prijaviti samo sa jednim projektom.
6. Starosni raspon mladih koji su implementirali projekat Servisnog-Učenja treba da bude od 10-14 godina, 14-18 godina ili mješovite starosne grupe (10-18 godina starosti)
7. Treba da navedete ime odraslih aplikanata i ime jedne mlade osobe koja je bila dio implementacije projekta.

Pročitajte

Uslove i odredbe

za kategoriju Škola

ovdje.

ŠTA JE NOVO ZA OVU GODINU?

Peto izdanje RSLA ima jedan kvalitativni kriterijum. Ovo izdanje Nagrade posebno cijeni prakse Servisnog-Učenja koje podržavaju ispunjenje ili doprinos jednom ili više ciljeva održivog razvoja (SDG). Postoji 17 SDG-a i obično se prakse Servisnog-Učenja uvijek uklapaju u jedan ili više SDG-a, iako u početnoj fazi to nije bila namjera tima za projekta.

Pod okriljem SGD-a, tražit ćemo prakse Servisnog-Učenja koje doprinose ovim posebnim temama:

  • Digitalna pismenost
  • Borba protiv lažnih vijesti
  • Dobro upravljanje.

Za više informacija o tome šta podrazumijevamo pod gore navedenim tematskim fokusom, pročitajte OVDJE.

Molimo vas da provjerite jednu ili više opcija za SGD-ove i posebne teme u obrascu za prijavu, te da vaši odgovori odražavaju kako ste ih rješavali.