Članovi CSEE S-L mreže provode zajedničke projekte s ciljem osnaživanja nastavnika, mladih i zajednice u korištenju metodologije uslužnog učenja.

Read more about our joint work

Prvi zajednički projekat bio je Podsticanje srca i umova mladih uz pomoć servisnog učenja – HEARMi, trogodišnji projekat implementiran u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i Rumuniji. Cilj projekta HEARMi bio je da se razviju kapaciteti četiri organizacije Mreže uslužnog učenja Centralne i Istočne Evrope i da se poboljša efektivnost građanskog angažmana mladih i kapaciteta mladih da zagovaraju društvenu inkluziju u projektima uslužnog učenja.

Glavni rezultati projekta su sljedeći:

– 410 omladinskih radnika koristilo je S-L u svom lokalnom omladinskom radu.
– 1 alat za efikasno angažovanje mladih u S-L razvijen je na četiri jezika.
– U S-L je angažovano 273 mladih.
– Realizovano je 15 S-L projekata u 15 zajednica.
– 4 partnerske organizacije su zajedničkim aktivnostima produbile svoju stručnost u S-L-u

Projekat HEARMi sprovodi Organizata Kosovare per Talent dhe Arsim – TOKA (Kosovo) sa partnerskim organizacijama: Fundatia Noi Orizonturi – NHF (Rumunija), Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“- MIOS (Bosna i Hercegovina), Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE (Crna Gora) i podržan je od strane Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih).

Trajanje: 2023 – 2024

Donator: SMART Balkans – Civilno društvo za zajedničko društvo na Zapadnom Balkanu

Organizacije za implementaciju:

  • Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole”, Glavni aplikant, Bosna i Hercegovina
  • Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim – TOKA, Partner, Kosovo*
  • Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE, Partner, Crna Gora

Geografski opseg: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija. Sažetak projekta Glavni cilj projekta je proširenje platforme za aktivno uključivanje mladih u ključne društvene tokove koji na njih utiču, izgradnjom čvršćih veza između mladih i javnih vlasti koje treba da ih podrže. Projekat će iskoristiti iskustvo i najbolje prakse iz regiona iz partnerskih OCD u projektu, kako bi se poboljšalo učešće civilnog društva u donošenju odluka na lokalnim, nacionalnim i/ili regionalnim forumima. Uključene zainteresovane strane će uključivati ​​državne organe, ali i druge organe koji igraju ključnu ulogu u mobilizaciji zajednice – kao što su škole, omladinski centri, univerziteti. Fokusiraće se na dvije tematske teme digitalne pismenosti i borbe protiv lažnih vijesti, koje u velikoj mjeri pogađaju mlade ljude zbog njihove velike izloženosti društvenim medijima, kao i olakšati izgradnju mira na regionalnom nivou kroz razmjenu na više nivoa dionika. Na kraju, ali ne i najmanje važno, Mreža će se posebno fokusirati na zagovaranje upotrebe pristupa uslužnom učenju za mobilizaciju ranjivih mladih, budući da se njegova kombinacija učenja i rada pokazala vrlo učinkovitom kod takvih dionika.

Opšti cilj (uticaj):

Podstaknuti lokalna i regionalna partnerstva između OCD i lokalnih samouprava (administracija) za dobro upravljanje uz učešće mladih u procesima donošenja odluka i jačanje participativnih demokratija na Zapadnom Balkanu.

Korisnici

  • Partneri organizacija civilnog društva WB6 – Regionalna partnerstva će se razvijati i jačati između OCD iz WB6, sa posebnim fokusom na povećanju uticaja građana na javne vlasti
  • Omladinski lideri iz zemalja WB6 – nastavnici i omladinski radnici iz šest zemalja povećaće svoje kapacitete u razvoju i implementaciji projekata građanskog aktivizma u oblastima digitalne pismenosti i lažnih vijesti, kao i u izgradnji partnerstava između ugroženih mladih i javnih vlasti.
  • Javni zvaničnici iz zemalja WB6 – pored angažovanja na lokalnom nivou, javni zvaničnici će takođe biti pozvani kao govornici i savetnici na ključnim regionalnim događajima izgradnje kapaciteta projekta.
  • Ranjivi adolescentni mladi iz zemalja WB6 – imat će direktnu korist od poboljšanja vještina digitalne pismenosti i lažnih vijesti, te kako da se efikasnije angažuju sa javnim vlastima.
  • Korisnici zajednice u zemljama WB6 – gdje se provode projekti za mlade

Aktivnosti

Partner Inception Workshop; Radionica omladinskih lidera o zagovaranju i izgradnji partnerstva; Ljetni kamp za mlade o digitalnoj pismenosti/lažnim vijestima i upravljanju projektima; Regionalna nagrada za učenje; Regionalna aktivistička konferencija; Merenje uticaja.

Projekat SLipstream zamišljen je kroz partnerstvo 7 organizacija iz 7 zemalja sa ciljem poticanja volonterskog obrazovanja mladih. Projekat ima za cilj da poboljša kvalitet učešća mladih u demokratskom životu i društvenom i građanskom angažmanu u zajednicama povezujući formalno i neformalno obrazovanje za razvoj strategije za uslužno učenje u zemljama Centralne i Istočne Evrope (CEE region). Projekat nastoji stvoriti alate i uslove za implementaciju uslužnog učenja i učiniti ga ekskluzivnijim. Partneri će razviti alate za implementaciju nacionalnih nagrada za projekte učenja usluga i povećati međunarodno priznanje. Institucionalno priznanje jača promociju ove pedagoške strategije. Partneri sa iskustvom u strategijama učenja usluga će kreirati komplet alata i materijale za prilagođene rasporede obuke, provodeći obuku za omladinske radnike. Definiranje standarda kvaliteta za projekte učenja usluga i kreiranje aplikacije za razmišljanje o učenju poboljšat će kvalitet projekata koje vode mladi, motivirajući ih i angažirajući ih u zajednicama. Svi rezultati, zajedno sa planom zagovaranja i obučenim ambasadorima za učenje o uslugama u svakoj zemlji učesnici, stvoriće bolje okruženje za širenje strategije SL, omogućavajući organizacijama da uspešno implementiraju metod učenja o uslugama

Period projekta:

1. novembar 2023. – 31. januar 2026

Koordinator projekta:

Platforma volonterskih centara i organizacija, Slovačka

Partneri na projektu:

International Association “Interactive Open Schools”, Bosnia and Herzegovina
SMART Association for Civil Society Development, Croatia
National Volunteer Association, Czech Republic
TOKA, Kosovo
Noi Orizonturi Lupeni Foundation, Romania