KATEGORIJE

Regionalna nagrada za servisno učenje prepoznaje projekte servisnog učenja u dvije opšte kategorije – kategoriji vaspitno- obrazovnih ustanova i kategoriji neformalnih grupa/organizacija civilnog društva. Prije podnošenja prijave, molimo vas da pregledate Uslove i odredbe za kategoriju u kojoj se prijavljujete.
KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI ZA KATEGORIJU VASPITNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

1. Na konkurs se mogu prijaviti sve vaspitno- obrazovne ustanove koje primjenjuju metodologiju servisnog učenja u realizaciji nastavnog plana i koje su sprovele projekat servisnog učenja.
2. Projekte servisnog učenja sprovodi nastavno osoblje uz podršku uprave škole;
3. Vaspitno-obrazovne ustanove moraju biti iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Rumunije, Slovačke, Crne Gore, Sjeverne Makedonije ili Srbije.
4. Projekat servisnog učenja sa kojim se prijavljujete na konkurs je realizovan u periodu od juna 2023. do juna 2024. godine.
5. Potrebno je da imate odobrenje direktora/ice vaspitno- obrazovne ustanove za sprovođenje projekta servisnog učenja.
6. Vaspitno-obrazovna ustanova se može prijaviti samo sa jednim projektom servisnog učenja.

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI ZA KATEGORIJU NEFORMALNE GRUPE/ORGANIZACIJE KOJE RADE SA DJECOM/MLADIMA

1. Na konkurs se mogu prijaviti sve neformalne grupe/organizacije koje rade sa djecom/mladima, a koje integrišu metodologiju servisnog učenja u plan i program neformalnog obrazovanja i koje sprovode projekte servisnog učenja.
2. Djeca/ mladi su bili uključeni u sve faze sprovođenja projekta servisnog učenja.
3. Neformalne grupe/ organizacije moraju biti iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Rumunije, Slovačke, Crne Gore, Sjeverne Makedonije ili Srbije.
4. Projekat servisnog učenja sa kojim se prijavljujete na konkurs je realizovan u periodu od juna 2023. do juna 2024. godine.
5. Neformalna grupa/ organizacija se može prijaviti samo sa jednim projektom servisnog učenja.
6. Djeca/ mladi koji su realizovali projekat servisnog učenja moraju biti uzrasta od 10 – 14 godina, 14 – 18 godina ili pripadati mješovitoj starosnoj grupi od 10 – 18 godina.
7. Da bi aplikacija bila prihvatljiva, potrebno je da navedete podatke odrasle osobe (voditelja/voditeljke grupe odnosno mentora/mentorke) i podatke jedne mlade osobe koja je učestvovala u realizaciji projekta.

Pročitajte

Uslove i odredbe

za kategoriju vaspitno-obrazovnih ustanova

ovdje

Pročitajte

Uslove i odredbe

za kategoriju neformalnih grupa/organizacija

ovdje

ŠTA JE NOVO OVE GODINE?

Peto izdanje Regionalne nagrade za servisno učenje ima jedan kvalitativni kriterijum. Ovo izdanje RSLA poseban fokus stavlja na projekte servisnog učenja koji doprinose ispunjenju jednog ili više Ciljeva održivog razvoja (SDG ). Postoji 17 ciljeva i obično se prakse servisnog učenja uklapaju u jedan ili više ciljeva.
U skladu sa Ciljevima održivog razvoja poseban fokus će biti na projektima servisnog učenja koje doprinose sljedećim temama:
– Medijska pismenost;
– Borba protiv lažnih vijesti;
– Dobro upravljanje.
Više informacija o tome šta obuhvataju gore navedene teme, možete pročitati OVDJE.

Molim Vas provjerite da li ste u aplikacionom formularu označili jedan ili više Ciljeva održivog razvoja, kao i posebne teme koje su u fokusu ovogodišnjeg izdanja RSLA. Vaši odgovori treba jasno da prikažu na koji način ste obradili ove teme/ ciljeve.