RSLA priznaje primerne projekte servisnog učenja u dve kategorije – kategorija škola i kategorija neformalnog obrazovanja. Pre nego što se prijavite, molimo vas da pregledate Odredbe i uslove za kategoriju u kojoj nameravate da se prijavite.
PRIHVATLJIVI KRITERIJUMI ZA KATEGORIJU ŠKOLE

1. Za RSLA 2023 mogu se prijaviti sve škole (predškolske ustanove, osnovne, srednje i srednje. stručne škole) koje su integrisale metodologiju servisnog učenja u nastavne sadržaje i implementirale praksu servisnog učenja.
2. Prakse servisnog učenja sprovode nastavnici uz podršku uprave škole.
3. Škole treba da budu iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije, Rumunije, Srbije i Slovačke.
4. Prakse servisnog učenja su sprovedene u periodu od juna 2023. do juna 2024. godine.
5. Predstavnik prakse koji se prijavljuje za RSLA 2024 treba da ima odobrenje direktora škole, koja je saglasna da bude deo RSLA 2024.
6. Jedan aplikant se može prijaviti samo sa jednom praksom.

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI ZA NEFORMALNE GRUPE

1. Za RSLA 2024 mogu se prijaviti sve neformalne grupe koje rade sa mladima, integrišu metodologiju uslužnog učenja u svoj neformalni nastavni plan i program ili vannastavne aktivnosti i sprovode projekat uslužnog učenja.
2. Neformalne grupe su uključile mlade u sve faze projekata Servisnog učenja.
3. Neformalne grupe treba da budu iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije, Rumunije, Srbije i Slovačke.
4. Projekti Service-Learning su realizovani u periodu od juna 2023. do juna 2024. godine.
5. Jedan aplikant se može prijaviti samo sa jednim projektom.
6. Starosni raspon mladih koji realizuju projekat Service-Learning treba da bude od 10-14 godina, 14-18 godina, ili mešovite starosne grupe, 10-18 godina.
7. Treba da navedete ime punoletnih aplikanata i ime jednog mladića koji je bio deo implementacije projekta.

Pročitajte

Uslove i odredbe

za kategoriju Škola

ovde.

Pročitajte

Uslove i odredbe

za kategoriju Neformalne grupe

ovde.

ŠTA JE NOVO ZA OVU GODINU?

5. izdanje RSLA ima jedan kvalitativni kriterijum. Ovo izdanje Nagrade posebno ceni prakse uslužnog učenja koje podržavaju ispunjenje ili doprinos jednom ili više ciljeva održivog razvoja (SDG).

Postoji 17 SDG-a i obično se prakse uslužnog učenja uvek uklapaju u jedan ili više SDG-a, iako u početnoj fazi to nije bila namera tima za učenje usluga i učenika.
Pod okriljem SGD-a, tražićemo prakse uslužnog učenja koje doprinose ovim posebnim temama:

● Digitalna pismenost
● Borba protiv lažnih vesti
● Dobro upravljanje.

Za više informacija o tome šta podrazumevamo pod gore navedenim tematskim fokusom, pročitajte OVDE.

Uverite se da ste označili jednu ili više opcija za SGD i posebne teme u obrascu za prijavu i da vaši odgovori odražavaju kako ste ih rešili.