Članovi/ice mreže za servisno učenje CSEE realizuju zajedničke projekte sa ciljem osnaživanja nastavnika, mladih i zajednice korišćenjem metodologije servisnog učenja.

Pročitajte više o našem zajedničkom radu.

Prvi zajednički projekat bio je “Boosting HEARts and MInds of youth with Service Learning – HEARMI”, trogodišnji projekat koji je sproveden u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i Rumuniji. Cilj projekta HEARMi je bio razvoj kapaciteta uključenih organizacija za jačanje građanskog angažmana mladih i sposobnosti mladih da zagovaraju socijalnu inkluziju u projektima servisnog učenja.

Glavni rezultati projekta su sljedeći:

– 410 praktičara/ki omladinskog rada koristilo je servisno učenje u radu sa mladima na lokalnom nivou.
– Razvijen je 1 set alata za efikasno uključivanje mladih u servisno učenje na četiri jezika.
– 273 mladih uključeno je u servisno učenje.
– Sprovedeno je 15 projekata servisnog učenja u 15 zajednica.
– 4 partnerske organizacije su produbile svoje ekspertize u servisnom učenju kroz zajedničke aktivnosti.

Projekat HEARMi je sprovodila Organizacija Kosovare per Talent dhe Arsim – TOKA (Kosovo), sa partnerskim organizacijama: Fundatia Noi Orizonturi – NHF (Rumunija), Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” – MIOS (Bosna i Hercegovina), Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE (Crna Gora), uz finansijsku podršku Evropske komisije.

Trajanje: 2023. – 2024. godina

Donator: Projekat je podržan kroz regionalni grant “SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan”, regionalni projekat koji sprovode Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanja i javne politike (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM), a finansijski ga podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Organizacije koje sprovode projekat: 

  • Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole”, Lead applicant, Bosnia and Herzegovina
  • Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim – TOKA, Partner, Kosovo*
  • Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE, Partner, Montenegro

Geografski obuhvat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.
Sažetak projekta

Opšti cilj (uticaj): Osnaživanje lokalnih i regionalnih partnerstava između organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava uz učešće mladih u procesima donošenja odluka i jačanje participativnih demokratija na Zapadnom Balkanu.
Specifični ciljevi projekta su:

SC1: Podržati rast mreže OCD u zemljama Zapadnog Balkana dijeljenjem metodologije servisnog učenja i njihovim uključivanjem u Mrežu organizacija koje promovišu servisno učenje u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Projekat predviđa intervencije na svim relevantnim društvenim nivoima kako bi se uticalo na promjene, uključujući mlade, praktičare/ke omladinskog rada, lokalne i vladine predstavnike/ce.

SC2: Izgraditi kapacitete praktičara/ki omladinskog rada i mladih ljudi za efikasnije zagovaranje u specifičnim temama upravljanja koje su za njih relevantne (fokus ovog projekta će biti na digitalnoj pismenosti, učešću civilnog društva, borbi protiv lažnih vijesti) – lokalno i regionalno.

SC3: Ojačati saradnju sa predstavnicima/cama državnih institucija u oblasti omladinskog rada i obezbijediti jačanje njihove konkretne podrške inicijativama za rad u zajednici koje identifikuju, osmišljavaju i sprovode mladi, čime se podstiče održivost.

The project SLipstream was conceived through a partnership of 7 organizations from 7 countries aiming to foster youth volunteerism education. The project aims to enhance the quality of youth participation in democratic life and social and civic engagement in communities by linking formal and non-formal education to develop a strategy for service learning in Central and Eastern European countries (CEE region). The project seeks to create tools and conditions for implementing service learning and make it more exclusive. Partners will develop tools for implementing national awards for service learning projects and enhance international recognition. Institutional recognition strengthens the promotion of this pedagogical strategy. Partners experienced in training service learning strategies will create a toolkit and materials for customized training schedules, conducting training for youth workers. Defining quality standards for service learning projects and creating a learning reflection app will enhance the quality of youth-led projects, motivating and engaging them in communities. All outcomes, along with an advocacy plan and trained service-learning ambassadors in each participating country, will create a better environment for disseminating the SL strategy, enabling organizations to successfully implement the service-learning method.

Project Period:

November 1, 2023 – January 31, 2026

Project Coordinator:

Platform of Volunteer Centers and Organizations, Slovakia

Project Partners:

Centre Europeen du Volontariat, Belgium
International Association “Interactive Open Schools”, Bosnia and Herzegovina
SMART Association for Civil Society Development, Croatia
National Volunteer Association, Czech Republic
TOKA, Kosovo
Noi Orizonturi Lupeni Foundation, Romania