1. Prečítajte si Podmienky účasti.
  2. Pozrite si všetky kritéria oprávnenosti a uistite sa, že ich spĺňate.
  3. Vyplňte online žiadosť. Žiadosť vo svojom jazyku nájdete tu. Vzor žiadosti v pdf nájdete tu. Vzor slúži iba na to, aby ste mali predstavu, čo si potrebujete pripraviť predtým, ako začnete žiadosť vypĺňať. Žiadosť sa podáva online v aplikácii e-grant.
  4. Priložte dôkazy a podporné materiály súvisiace s projektom, napr. fotky, videá, letáky, brožúry a pod.
KEDY JE UZÁVIERKA?

Prihlášky môžete podávať do 14/07/2024.

Kto Vám poskytne podporu?

Kontaktovať môžete národnú koordinátorku na info@dobrovolnictvo.sk.