HODNOTENIE

Proces hodnotenia pozostáva z dvoch kôl, národného a medzinárodného.

Hodnotenie predložených postupov/projektov SL na národnej úrovni zabezpečujú oficiálni národní partneri siete CSEE SL Network. Je zodpovednosťou národných partnerov zabezpečiť hodnotiteľov, ktorí spĺňajú kritériá uvedené v štatúte RSLA.

Odporúčané je, aby hodnotitelia spĺňali tieto kritéria:

 • Skúsenosti s prácou so školami, mládežou a komunitou.
 • Skúsenosti s hodnotením praktík/projektov SL v predchádzajúcich vydaniach RSLA alebo podobných iniciatívach.
 • Skúsenosti s aplikáciou metodiky service learning a úspešná realizácia aspoň jedného service learningového projektu v minulosti – výhodou.

Najlepšie hodnotené projekty postupujú do medzinárodného kola, kde rozhodujú porotcovia. Každý partner nominuje do medzinárodnej komisie porotcov aspoň jedného kandidáta, ktorý musí spĺňať tento profil:

 • Má skúsenosti v školstve alebo mimovládnom sektore.
 • Má skúsenosti s prácou s inštitúciami, školami, učiteľmi, organizáciami, neformálnymi skupinami alebo mládežou.
 • Má skúsenosti s advokáciou a mobilizáciou komunity.
 • Rozumie pedagogike service learning.
 • Podporuje inovácie vo vzdelávaní.

Porotcovia

Luz Avruj, Argentína, Clayys

B.A. v inštitucionálnej organizácii a manažmente (UNSAM), špecialista na analýzu a manažment sociálnych sietí (Universidad Bolivariana de Chile) a univerzitný diplom vo vzdelávaní (Universidad del Museo Social Argentino). Jej dvoma vášňami boli vždy vzdelávanie a sociálny rozvoj a viac ako 20 rokov pracovala v oboch oblastiach: na školách a univerzitách ako učiteľka a školiteľka učiteľov a v spoločenských organizáciách, ktoré ponúkajú technickú pomoc, facilitáciu, školenia a vývoj didaktických materiálov. Spolupracovala aj so spoločnosťami v oblasti vyjednávania a riešenia konfliktov. Niekoľko rokov bola CLAYSS Training Coordinator a mala na starosti program Service-Learning Promotion v strednej a východnej Európe. V súčasnosti je koordinátorkou inštitucionálnych vzťahov a sietí, oblasti, z ktorej podporuje vytváranie, posilňovanie a vzájomné prepojenie sietí súvisiacich s touto témou po celom svete.

Gabriela Hillar, Argentína, Associate Professor

Gabriella Hillar, rodáčka z Buenos Aires, je vďaka svojmu rôznorodému vzdelaniu a rozsiahlym odborným skúsenostiam odborníčkou na service learning. Získala tituly v predškolskom vzdelávaní a pedagogickej psychológii, bola priekopníčkou inovatívnych projektov pre ohrozené deti a slúžila ako osobná asistentka argentínskeho ministra školstva. V súčasnosti ako koordinátorka vzdelávacích inštitúcií solidarity v Národnom programe výchovy k solidarite dohliada na iniciatívy v oblasti vzdelávania. Jej vedúce postavenie v interdisciplinárnych tímoch, medzinárodné školenia a inovatívne projekty, ako je divadelná spoločnosť „Proyecto UPA“ pre bábätká, podčiarkujú jej záväzok k holistickému vzdelávaniu. Odbornosť Hillar ju kvalifikuje na efektívne vyhodnocovanie service learningových projektov.

Željka Stjepić Srkalović, Bosna a Hercegovina, Senior Assistant at geography department

Željka Stjepić Srkalović pôsobí na Univerzite v Tuzle, Fakulte vied a matematiky, Katedre geografie, PhD v prírodných vedách v odbore Fyzická geografia. Vyučuje niekoľko modulov aj v oblasti fyzickej geografie a turizmu (Geomorfológia, Pedogeografia, Biogeografia, Hydrogeografia, Fyzická geografia, Turistická geografia, Úvod do turizmu, Horská turistika a ekoturizmus, Záujmový turizmus atď.). Je predsedníčkou Zhromaždenia Asociácie geografov v Bosne a Hercegovine – GEOinB&H. Je vedeckou výskumníčkou v oblasti pedológie, publikovala viac ako štyridsať pôvodných vedeckých prác a zúčastnila sa mnohých vedeckých projektov a medzinárodných konferencií. Je hrdou mamou šikovného chlapca.

Bojana Ćulum Ilić, Chorvátsko

Bojana, riadna profesorka na Univerzite v Rijeke (UNIRi), sa zameriava na angažované vyučovanie, občiansku výchovu mládeže a komunitnú pedagogiku. Riadi Nadáciu Univerzity v Rijeke (2021 – 2026) a prispieva do prestížnych akademických sietí ako ACES a Európska asociácia servisného vzdelávania. Bojana pomáhala pri vývoji TEFCE Toolbox pre zapojenie komunity do vysokoškolského vzdelávania. Za svoju pôsobivú prácu získala ocenenia vrátane národnej ceny „Ivan Filipović“ a výročnej ceny mesta Rijeka za angažovanosť univerzity a komunity. Podporuje partnerstvá s občianskou spoločnosťou a verejnými inštitúciami, najmä iniciovaním členstva Univerzity v Rijeke v sieti Talloires. Bojana, absolventka Fulbrightovej univerzity (Portland State University, 2015/2016), stelesňuje odhodlanie napredovať vo vysokoškolskom vzdelávaní a komunitnej spolupráci.

Gentrit Berisha, Kosovo, Associate Professor of Management at the Faculty of Economics

Vedie kurzy ako Manažérske rozhodovanie, Prevádzkový manažment a Podniková etika. Jeho špecializácia spočíva vo výskume organizačného správania so zameraním na oblasti, ako sú individuálne rozdiely, štýly rozhodovania, správanie na pracovisku, intrapodnikanie a podnikanie.
Okrem svojej akademickej úlohy pôsobí Gentrit aj ako konzultant v oblasti podnikania a riadenia malých podnikov, pričom do tejto oblasti prináša praktické poznatky a odborné znalosti.

Peter Papšo, Slovensko, Riaditeľ Odboru mládeže na Minsiterstve školstva, výskumu, vývoja a inovácií SR

Peter Papšo má doktorát z pedagogiky a PhDr. v sociálnej práci. Má bohaté skúsenosti z akademickej obce, pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru mládeže na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a inovácií SR. V tejto funkcii dohliada na implementáciu štátnej politiky mládeže, vypracúva strategické dokumenty, finančne podporuje mládežnícke iniciatívy, koordinuje medzirezortné úsilie a zapája sa do medzinárodnej spolupráce.

Oana Mosoiu, Rumunsko, Univerzitná učiteľka, trénerka pre Erasmus a EZS v Národnej agentúre

Oana Moșoiu je vysokoškolská lektorka, PhD v odbore pedagogické vedy na Univerzite v Bukurešti, Fakulta psychológie a pedagogických vied. Vyučuje Teóriu a prax hodnotenia kompetencií, Hodnotenie vzdelávacích a sociálnych programov, Neformálne vzdelávanie a komunitný rozvoj, Medziodborové kompetencie. Je tiež školiteľkou v oblasti vzdelávania dospelých a ďalšieho odborného rozvoja rôznych odborníkov (tréneri, pracovníci s mládežou, učitelia) a členkou národnej skupiny školiteľov v programe Erasmus Plus pre oblasti školského a vysokoškolského vzdelávania. Je tiež vzdelávacou poradkyňou a pracovala pre organizácie ako Národný úrad pre kvalifikácie, UNICEF, Národné centrum odborného vzdelávania a prípravy, ako aj mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania vrátane Nadácie New Horizons.

Ciprian Ghisa, Romania, Poradca Ministerstva školstva pre tvorbu kurikula.

Ciprian má doktorát na Univerzite Babeș-Bolyai, Fakulta histórie a filozofie, a magisterský titul v odbore história na Univerzite Babeș-Bolyai, Fakulta histórie a filozofie B.A. v odbore história – Univerzita Babeș-Bolyai, Fakulta histórie a filozofie.
Má viac ako 18 rokov skúseností ako učiteľ histórie a 11 rokov ako riaditeľ medzinárodnej školy. Ciprian Ghișa dohliada na všetky oblasti a oddelenia súvisiace s akademickými pracovníkmi, zabezpečuje zosúladenie cieľov a ich implementáciu na všetkých súčasných stupňoch škôl (materské, základné a stredné) a zároveň vytvára pôdu pre našu budúcu strednú školu.
Má bohaté skúsenosti aj ako stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, ako profesor a vedecký pracovník v oblasti histórie.
Je tiež certifikovaným inšpektorom BSO (British Schools Overseas). Ciprian je predovšetkým profesionál s veľkou integritou a bezkonkurenčný partner pri hľadaní riešení a strategickom rozvoji.

“Pri hodnotení Service-Learning projektov máme do činenia s veľmi skúsenými porotcami, ktorí majú jasnú víziu, flexibilitu myslenia, kritickú jemnosť a ktorí sa ľahko dokážu vžiť do ducha projektov tým, že vidia hodnotu každého príspevku do projektu. Ďakujeme všetkým porotcom RSLA, ktorí každoročne hodnotne prispievajú k oceneniu našich projektov Service-Learning.”

— Maria Butyka, New Horizons Foundation
Porotcovia RSLA 2022
 1. Bojana Ćulum Ilić, University of Rijeka, Croatia
 2. Luz Avruj, Latin-American Centre for Service-Learning, Argentina
 3. Snježana Dubovicki Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
 4. Fahreta Brašnjić, Federal Ministry of education and science, Bosnia and Herzegovina
 5. Borka Malčić, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia
 6. Rolf Laven, Institut für Allgemeinbildung in der Sekundarstufe, Kunst und Gestaltung, Wienna University, Austria
 7. Patrick Ryan, University of Limerick, Ireland
 8. Fabiola Hosu, Federation Coalition for Education, Romania
 9. Romina Matei, SALTO Solidarity Corps Vienna, Austria
 10. Gabriela Hillar, Ministry of Education of Argentina, Argentina
Porotcovia RSLA 2021

1. Peter Lenčo, Department of Youth at the Ministry of Education of the Slovak Republic, Slovakia
2. Dušica Štilić, Balkan Investigative Reporting Network, Bosnia and Herzegovina
3. Luz Avruj, Latin-American Centre for Service-Learning, Argentina
4. Gabriela Hillar, Ministry of Education of Argentina, Argentina
5. Bojana Ćulum, University of Rijeka, Croatia
6. Kreshnik Begolli, Ministry of Education of Kosovo, Kosovo
7. Oltion Rrumbullaku, University of Tirana, Albania
8. Alejandro Gimelli, Latin-American Centre for Service-Learning, Argentina