Žiri za dodjelu nagrade

EVALUACIJA

Proces evaluacije sastoji se od dva kruga, nacionalnog i međunarodnog.

Evaluaciju prijavljenih projekata servisnog učenja na nacionalnom nivou spovode zvanični nacionalni partneri Mreže za servisno učenje Centralne i Jugoistočne Evrope. Odgovornost nacionalnih partnera je da osiguraju da evaluatori/ke ispunjavaju kriterijume utvrđene Statutom Regionalne nagrade za servisno učenje.

Preporučuje se da evaluatori/ke imaju:

  • Iskustvo u radu sa/u vaspitno-obrazovnim institucijama, sa mladima i zajednicom.
  • Iskustvo u evaluaciji projekata servisnog učenja u prethodnim izdanjima Regionalne nagrade ili sličnim inicijativama.
  • Iskustvo u primjeni metodologije servisnog učenja, pri čemu se dodatna prednost daje kandidatima/kinjama koji/e imaju iskustvo u uspješnom sprovođenju makar jednog projekta servisnog učenja.

Najbolje ocijenjeni projekti prolaze u drugi krug procesa selekcije koji se organizuje na međunarodnom nivou i u kojem odluke donosi žiri. Svaki nacionalni partner nominuje najmanje jednog kandidata/kandidatkinju za međunarodni žiri koji/a mora zadovoljiti sljedeće kriterijume:

  • Prethodno iskustvo u oblasti obrazovanja ili NVO sektoru.
  • Prethodno iskustvo u radu sa institucijama, vaspitno-obrazovnim institucijama, nastavnim kadrom, organizacijama, neformalnim grupama ili mladima.
  • Prethodno iskustvo u zagovaranju i mobilizaciji zajednice.
  • Razumijevanje metodologije servisnog učenja.
  • Promovisanje inovacija u obrazovanju.

Profile članova žirija na engleskom jeziku možete naći OVDJE.