Centralna i Jugoistočna Evropa

Regionalna nagrada za servisno učenje

Šta je Regionalna nagrada za servisno učenje?

Regionalna nagrada za servisno učenje (eng. RSLA) je međunarodni konkurs za nagrade za aktere koji sprovode projekte servisnog učenja na području Centralne i Jugoistočne Evrope.

Cilj nagrade je da prepozna rad i napore koje ulažu institucije/organizacije/neformalne grupe u razvoju projekata servisnog učenja koji podstiču aktivno građanstvo mladih unutar formalnog obrazovnog sistema ili kroz neformalno obrazovanje i rad sa mladima.

Primjeri dobre prakse

Inspiraciju crpite iz sjajnih priča o angažmanu mladih u kojima pozitivno transformišu svoje zajednice u bolja mjesta, a zauzvrat, zajednice doprinose njihovom fomiranju u istaknute pojedince/ke.

The website is the result of project 2023-1-SK02-KA220-YOU-000159836 – Service-learning in fostering youth civic engagement, diversity, and social inclusion in the CEE region, supported by the European Union funds.

Partners of Erasmus+ project Slipstream (2023-1-SK02-KA220-YOU-000159836)