Central & South-Eastern Europe

Regional Service-Learning Award

Çfarë është çmimi RSLA?

RSLA është një çmim ndërkombëtar për entitetet që zbatojnë projekte të Vullnetarizmit Edukativ në nivel të Evropës Qendrore dhe Juglindore.

Çmimi synon t’i njohë përpjekjet e institucioneve të përfshira në zhvillimin e projekteve të Vullnetarizmit Edukativ që nxisin qytetarinë aktive tek të rinjt brenda mjediseve të arsimit formal ose përmes punës joformale me të rinj.

PRAKTIKAT E MIRA

Frymëzohni nga historitë e jashtëzakonshme të angazhimit të të rinjve, ku individët e rinj po i transformojnë komunitetet e tyre në vende më të mira, dhe nga ana tjetër, komunitetet po i formësojnë ata në individë më të mirë.

The website is the result of project 2023-1-SK02-KA220-YOU-000159836 – Service-learning in fostering youth civic engagement, diversity, and social inclusion in the CEE region, supported by the European Union funds.

Partners of Erasmus+ project Slipstream (2023-1-SK02-KA220-YOU-000159836)