Nagrade

Peto izdanje Regionalne nagrade za servisno učenje će dodijeliti nagrade za tri najbolje ocijenjena projekta u kategoriji vaspitno-obrazovnih ustanova i najbolje ocijenjena projekta u kategoriji neformalnih grupa/ organizacija koje rade sa djecom/mladima. Svi polufinalisti će dobiti sertifikat o učešću.

Nagrade podrazumijevaju i određena novčana sredstva koja moraju biti iskorišćena za dalji razvoj projekata servisnog učenja u lokalnim zajednicama.

Nagrade u kategoriji vaspitno-obrazovnih ustanova
 1. Prva nagrada – 500 EUR
 2. Druga nagrada – 300 EUR
 3. Treća nagrada – 200 EUR
Za specifične teme u kategoriji vaspitno-obrazovnih ustanova nagrade su:
 • 1 specijalna nagrada za projekat servisnog učenja koji se bavi borbom protiv lažnih vijesti – 500 EUR
 • 1 specijalna nagrada za projekat servisnog učenja koji se bavi medijskom pismenošću – 500 EUR
 • 1 specijalna nagrada za projekat servisnog učenja koji se bavi dobrim upravljanjem – 500 EUR
Nagrade u kategoriji neformalnih grupa/organizacija koje rade sa djecom/mladima:
 1. Prva nagrada – 500 EUR
 2. Druga nagrada – 300 EUR
 3. Treća nagrada – 200 EUR
Za specifične teme u kategoriji neformalnih grupa/organizacija koje rade sa djecom/mladima nagrade su:
 • 1 specijalna nagrada za projekat servisnog učenja koji se bavi borbom protiv lažnih vijesti – 500 EUR
 • 1 specijalna nagrada za projekat servisnog učenja koji se bavi medijskom pismenošću – 500 EUR
 • 1 specijalna nagrada za projekat servisnog učenja koji se bavi dobrim upravljanjem – 500 EUR

Ciljevi održivog razvoja (SDG)

Za peto izdanje RSLA, tražimo projekte servisnog učenja koji daju doprinos ispunjenju jednog ili više Ciljeva održivog razvoja.

Prije podnošenja prijave, upoznajte se sa 17 ciljeva održivog razvoja koje su usvojile sve članice Ujedinjenih nacija (više informacija je dostupno na: https://sdgs.un.org/goals). U skladu sa Ciljevima održivog razvoja poseban fokus će biti na projektima servisnog učenja koje doprinose sljedećim temama: medijska pismenost, borba protiv lažnih vijesti i dobro upravljanje.

Za detaljnije informacije o ovim tri temama pročitajte OVAJ DOKUMENT.