Dodjela Regionalne nagrade za servisno učenje započeta je u izazovnoj godini nakon izbijanja COVID-19 pandemije. Ipak, partneri koji učestvuju u procesu uspjeli su da prikupe izvanredne primjere aktivnosti učenika/ca usmjerene na pozitivnu transformaciju zajednice tokom pandemije i u narednim godinama.

Tokom cijele godine, partneri posvećeno rade na promociji ideje servisnog učenja u svojim zemljama. Pružaju podršku edukatorima/kama i praktičarima/kama omladinskog rada u sprovođenju projekata i zagovaraju za okruženje pogodno za razvoj servisnog učenja.

Rezultati napora pojedinačnih partnera, kao i Mreže, vidljivi su kroz rast broja visokokvalitetnih projekata koji pristižu na konkurs za Regionalnu nagradu za servisno učenje.

Partneri uključeni u Regionalnu nagradu za servisno učenje

godina 2020          6 partneri

godina 2021          6 partneri

godina 2022          6 partneri

godina 2023          5 partneri

godina 2024          8 partneri

Prijavljeni projekti

godina 2020          46 projekti

godina 2021          73 projekti

godina 2022          74 projekti

godina 2023          97 projekti

godina 2024