Stredná a juhovýchodná Európa

Regional Service-Learning Award

Čo je Regional Service-Learning Award?

Ide o medzinárodné ocenenie pre subjekty realizujúce service learningové projekty v strednej a juhovýchodnej Európe.

Regionálna cena za vzdelávanie je zameraná na ocenenie práce vzdelávacích inštitúcií a organizácií pracujúcich s mládežou, ktoré vyvíjajú service-learningové projekty  podporujúce aktívne občianstvo mládeže a integrujúce učebné osnovy so službou komunite.

Dobré príklady z praxe

Načerpajte inšpiráciu z pozoruhodných príbehov angažovanosti mládeže, kde mladí jednotlivci premieňajú svoje komunity na lepšie miesta a komunity ich zase formujú na lepších jednotlivcov.

Webstránka je výsledkom projektu 2023-1-SK02-KA220-YOU-000159836 – Service-learning in fostering youth civic engagement, diversity, and social inclusion in the CEE region, podporeného zo zdrojov Európskej únie.

Partners of RSLA Central & Eastern Europe