Central & South-Eastern Europe

Regional Service-Learning Award

Što e Regional Service-Learning Award?

Тоа е меѓународна награда за субјекти кои спроведуваат проекти за сервисно учење во Централна и Југоисточна Европа.

Наградата има за цел да ги признае напорите на институциите вклучени во развојот на проекти за сервисно учење кои поттикнуваат активно младинско граѓанство во рамките на формалните образовни средини или преку неформална младинска работа.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Инспирирајте се од извонредните приказни за младинскиот ангажман, каде младите лица ги трансформираат своите заедници во подобри места, а за возврат, заедниците ги обликуваат во подобри индивидуи.

The website is the result of project 2023-1-SK02-KA220-YOU-000159836 – Service-learning in fostering youth civic engagement, diversity, and social inclusion in the CEE region, supported by the European Union funds.

Partners of Erasmus+ project Slipstream (2023-1-SK02-KA220-YOU-000159836)