Nagrada za servisno učenje organizuje se na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Na međunarodnom nivou, proces vezan za Regionalnu nagradu vodi i organizuje Odbor RSLA mreže. Odbor je odgovoran za planiranje, pokretanje, promociju i evaluaciju projekata na međunarodnom nivou.

Na nacionalnom nivou, članovi/ce Mreže odgovorni/e su za vođenje i sprovođenje svih faza konkursa za Regionalnu nagradu.

Svi organizatori konkursa na nacionalnom nivou su dužni da preduzmu odgovarajuće korake kako bi doprinijeli što većem broju prijava koje sadrže primjere dobre prakse vezane za projekte servisnog učenja u svojim zemljama. Nakon toga, sprovodiće se evaluacija projekata sa ekspertima/ekspertkinjama iz oblasti servisnog učenja.

Najbolje ocijenjeni projekti prolaze u drugi krug selekcije na međunarodnom nivou. Evaluaciju na međunarodnom nivou sprovodi žiri koji čine eksperti/ekspertkinje u oblasti servisnog učenje iz svih zemalja uključenih u proces.

Pobjednici/e će biti objavljeni na svečanoj ceremoniji dodjele nagrada.
Ove godine ceremonija će se održati u Slovačkoj 18. oktobra 2024. Uspješne priče nagrađenih projekata će biti objavljene i promovisane kao primjeri dobre prakse projekata u zajednici.