Ako želite postati član/ica Mreže za servisno učenje Centralne i Jugoistočne Evrope, naša vrata su otvorena!

Evo više informacija o kriterijumima koje morate ispunitii:

1. Da ste nevladina organizacija koja radi u oblasti volontiranja, formalnog i neformalnog obrazovanja, građanskog aktivizma, ili razvoja zajednice?

2. U toku dvogodišnjeg ciklusa, trebalo bi da ispuniti sljedeće obaveze:
2.1. Da budete prisutni na najmanje 70% online sastanaka Mreže. Učestalost sastanaka određuju članovi/ce. Članovi/ce mreže sastaju se najmanje jedan put tromjesečno.
2.2. Da fizički prisustvujete sastanku Mreže, i ukoliko je potrebno, sami finansirate svoje učešće. .
2.3. Da promovišete i predstavljate Mrežu, u dogovoru sa članovima/cama Mreže.
2.4. Da realizujete barem jednu aktivnost koja je u skladu sa misijom Mreže i godišnjim prioritetima, lokalno i/ili regionalno.
2.5. Da doprinesete vrijednostima Mreže na regionalnom nivou, u koordinaciji sa Odborom Mreže; prioritet je podrška godišnjoj implementaciji Regionalne nagrade za servisno učenje.

3. Ako članovi/ce ispune obaveze propisane u 2. kriterijumu njihovo članstvo se automatski obnavlja.

4. Ako članovi/ce ne ispune obaveze propisane u 2. kriterijumu, njihovo članstvo se automatski prekida. Ako žele da produže svoje članstvo, moraju podnijeti pismeni zahtjev Odboru, koji će ga dati na glasanje ostalim članovima/cama.

Kako postupiti

Nove članove/ce mogu nominovati postojeći članovi/ica, ili se organizacije mogu same nominovati za članstvo. U oba slučaja, nominovani moraju pisanim putem objasniti kako predložena organizacija ispunjava kriterijume Mreže koji su gore navedeni.

Koga kontaktirati?

Pismo treba uputiti Odboru putem emaila na cseeslnetwork@gmail.com.