Oceňovanie service learningových projektov sa organizuje na národnej a regionálnej úrovni.

Na regionálnej úrovni RSLA vedie a organizuje Leading committee RSLA. Počas realizácie RSLA je Leading committee RSLA zodpovedná za plánovanie, spustenie, konzultácie, propagáciu a hodnotenie postupov na regionálnej úrovni.

Na národnej úrovni sú členovia CSEE Service-Learning Network zodpovední za realizáciu všetkých fáz RSLA.

Od všetkých národných organizátorov sa vyžaduje, aby podnikli všetky potrebné kroky, aby podporili predloženie čo najväčšieho počtu žiadostí obsahujúcich dobré príklady servcie leraningových projektov z ich krajín. Následne vykonajú hodnotenia projektov s odborníkmi v oblasti service learningu.

Najlepšie projekty postúpia na medzinárodné hodnotenie. Medzinárodné hodnotenie bude vykonávať porota zložená z odborníkov na service learning zo všetkých zapojených krajín.
Víťazi cien sú vyhlásení na slávnostnom podujatí odovzdávania cien.

V roku 2024 sa tento ceremoniál uskutoční na Slovensku 18. októbra 2024. Víťazné príbehy sú publikované a propagované ako dobré príklady komunitných projektov.