Sieť CSEE Service-Learning Network je neformálna platforma pre spoluprácu, ktorá sa venuje rozvoju iniciatív service learningu v strednej a juhovýchodnej Európe. Jej poslaním je podporovať integráciu service learningu do vzdelávacích systémov, podporovať partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a komunitami a podporovať rozvoj inovatívnych prístupov k občianskej angažovanosti a spoločenskej zodpovednosti.

S podporou Latinskoamerického centra pre servisné vzdelávanie a solidaritu (CLAYSS) skupina pedagógov, výskumníkov a komunitných organizátorov zanietených potenciálom service learningu založila v roku 2016 sieť CSEE Service-Learning Network.

Členmi CSEE SL Network sú:

“Service learningom nastvujeme myslenie, že všetko, čo si vezmete, musíte vrátiť pre vyššie dobro. Je pôsobivé vidieť mladých ľudí zapojených do zlepšovania svojich komunít.”

– HATIXHE ZEKA, RSLA Leading Committee