Rrjeti i Vullnetarizmit Edukativ të EQJL-së është një platformë joformale bashkëpunuese e dedikuar për avancimin e iniciativave të Vullnetarizmit Edukativ në të gjithë Evropën Qendrore dhe Juglindore. Misioni i tij është të promovojë integrimin e Vullnetarizmit Edukativ në sistemet arsimore, të nxisë partneritetet midis institucioneve arsimore dhe komuniteteve dhe të mbështesë zhvillimi i qasjeve novatore ndaj angazhimit qytetar dhe përgjegjësisë sociale.

Me mbështetjen e Qendrës së Amerikës Latine për Vullnetarizëm Edukativ he Solidaritet (CLAYSS), një grup edukatorësh, studiuesish dhe organizatorësh të komunitetit të pasionuar pas potencialit të të Vullnetarizmit Edukativ themeluan Rrjetin e Vullnetarizmit Edukativ të EQL në 2016.

Anëtarët e Rrjetit të Vullnetarizmit Edukativ të EQJL:

“Me Vullnetarizmin Edukativ ne po vendosim mendësinë që gjithçka që merrni duhet të kthehet për një të mirë më të madhe. Është mbresëlënëse të shohësh të rinj të angazhuar për të përmirësuar komunitetet e tyre.”

– HATIXHE ZEKA, RSLA Leading Committee