Мрежата за сервисно учење на Централна и Југоисточна Европа е неформална платформа за соработка посветена на унапредување на иницијативите за сервисно учење низ Централна и Југоисточна Европа. Нејзината мисија е да ја промовира интеграцијата на сервисното учење во образовните системи, да поттикнува партнерства помеѓу образовните институции и заедниците, и поддршка на развојот на иновативни пристапи за граѓанско ангажирање и општествена одговорност.

Со поддршка на Латиноамериканскиот центар за услужно учење и солидарност (CLAYSS), група едукатори, истражувачи и организатори на заедницата страсни за потенцијалот на услужното учење ја основаа мрежата за сервисно учење на Централна и Југоисточна Европа во 2016 година.

Членови на мрежата за сервисно учење на Централна и Југоисточна Европа се:

“Со servisното учење го поттикнуваме менталниот склоп дека сѐ што ќе земете треба да го вратите за поголемо добро. Импресивно е да се видат млади луѓе ангажирани да ги подобрат своите заедници.”

– HATIXHE ZEKA, RSLA Leading Committee