НАГРАДИ

Петтото издание на РСЛА ќе ги награди трите места и полуфиналисти за Училишна категорија и три места и полуфиналисти за категоријата неформални групи.

Сите награди се поврзани со финансиска награда. Се очекува добиените средства да бидат искористени за понатамошен развој на проекти за сервисно учење во училиштата, невладините организации или младинските клубови.

Награди во категоријата Училиште
 1. Прва награда – 500 ЕВРА
 2. Втора награда – 300 ЕВРА
 3. Трета награда – 200 ЕВРА
За конкретните теми во категоријата Училиште наградите се:
 • 1 специјална награда за сервисно-учење пракса која се фокусира на борба против лажни вести – 500 ЕВРА.
 • 1 специјална награда за сервисно-учење пракса која се фокусира на дигитална писменост – 500 ЕВРА.
 • 1 специјална награда за сервисно-учење пракса која се фокусира на добро владеење – 500 ЕВРА.
Награди во категоријата Неформални групи
 1. Прва награда – 500 ЕВРА
 2. Втора награда – 300 ЕВРА
 3. Трета награда – 200 ЕВРА
За специфичните теми во категоријата Неформални групи наградите се:
 • 1 специјална награда за сервисно-учење пракса која се фокусира на борба против лажни вести – 500 ЕВРА.
 • 1 специјална награда за сервисно-учење пракса која се фокусира на дигитална писменост – 500 ЕВРА.
 • 1 специјална награда за сервисно-учење пракса која се фокусира на добро владеење – 500 ЕВРА.

Цели за одржлив развој (SDGs)

За 5-тото издание на РСЛА, бараме практики за сервисно учење кои ќе покажат придонес во исполнувањето на една или повеќе цели за одржлив развој. Ова е уште поважно имајќи предвид дека работиме со ученици и млади луѓе со што придонесуваме за нивните позитивни ставови кон општествените промени на сите три нивоа на благосостојба: планетата, заедницата и индивидуалната благосостојба.

Пред да ја поднесете вашата апликација, проверете дали сте запознаени со 17-те цели за одржлив развој усвоени од сите земји-членки на Обединетите нации (достапни овде). Во 5-тото издание на РСЛА, ние конкретно се фокусираме на 3 од овие цели и посветуваме особено внимание на проекти кои се однесуваат на медиумската писменост, борбата против лажните вести и доброто владеење како алатки за одржлив развој.

За подетални информации за овие три теми, проверете го овој документ.