Praktikat e mira

Frymëzohni nga historitë e jashtëzakonshme të angazhimit të të rinjve, ku individët e rinj po i transformojnë komunitetet e tyre në vende më të mira, dhe nga ana tjetër, komunitetet po i formësojnë ata në individë më të mirë.

IMPACT Fest SHQ

Club GreenIMPACT Baia Sprie, Romania

Winner 2023
NON-FORMAL