Udeľovanie RSLA sa začalo v náročnom roku po vypuknutí COVID-19. Napriek tomu partneri udeľovania cien dokázali zhromaždiť vynikajúce príklady toho, ako študenti premenili svoje komunity počas pandémie a nasledujúcich rokov.

Počas celého roka partneri usilovne pracujú na presadzovaní myšlienky service learningu vo svojich krajinách. Podporujú pedagógov a pracovníkov s mládežou pri realizácii projektov a obhajujú prostredie, ktoré napomáha rozvoju service learningu.

O výsledkoch snaženia jednotlivých partnerov, ako aj CEE SL Network svedčí stúpajúci počet kvalitných projektov uchádzajúcich sa o ocenenie Regional Service-Learning Award.

Partneri zapojení do RSLA

rok 2020          6 partnerov

rok 2021          6 partnerov

rok 2022          6 partnerov

rok 2023          5 partnerov

rok 2024          8 partnerov

Prijaté žiadosti

rok 2020          46 projektov

rok 2021          73 projektov

rok 2022          74 projektov

rok 2023          97 projektov

rok 2024

“V snahe vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj service learningu na národnej úrovni je mimoriadne povzbudzujúce mať partnerov, ktorí prinášajú svoje odborné znalosti a skúsenosti z iného prostredia. Spoločné aktivity tak prinášajú intenzívnejší výsledok, znásobený spoločným úsilím.”

— Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií