RSLA достапност

Доделувањето на РСЛА започна во една предизвикувачка година по избувнувањето на КОВИД-19. Сепак, партнерите на доделувањето можеа да соберат извонредни примери за тоа како студентите ги трансформираа своите заедници и за време на пандемијата и за следните години.

Во текот на целата година, партнерите вредно работат на промовирање на идејата за сервисно учење во нивните земји. Тие ги поддржуваат едукаторите и младинските работници во спроведувањето на проекти и се залагаат за средина погодна за развој на сервисното учење.

Резултатите од напорите на поединечните партнери, како и мрежата за сервисно учење на Централна и Југоисточна Европа, се потврдени со зголемениот број висококвалитетни проекти кои аплицираат за Регионалната награда за сервисно учење.

Партнери вклучени во РСЛА

2020 година          6 Партнери

2021 година          6 Партнери

2022 година          6 Партнери

2023 година          5 Партнери

2024 година          8 Партнери

Поднесени апликации

2020 година          46 апликации

2021 година          73 апликации

2022 година          74 апликации

2023 година          97 апликации

2024 година

“In our efforts to create suitable conditions for the development of service learning at the national level, it is immensely encouraging to have partners who bring their expertise and experience from other contexts. Joint activities thus yield a more intense result, multiplied by our collective efforts.”

— Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platform of volunteer centers and organisations